Khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Thứ hai - 06/01/2020 05:00
1. Mục tiêu -Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. -Đề xuất các mô hình định lượng, đánh giá các tác động của việc áp dụng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính đối với tình hình kinh tế xã hội -Nghiên cứu áp dụng các mô hình trong bối cảnh thực tiễn: đánh giá tác động các kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong NDC Việt Nam 2. Nội dung -Tổng quan các nghiên cứu về mô hình cân bằng tổng thể trên thế giới, và các ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính. -Nghiên cứu đánh giá điều kiện thực tiễn các chính sách giảm phát thải khí nhà kính và khả năng áp dụng mô hình trong phân tích chính sách. -Lựa chọn mô hình cân bằng tổng thể phù hợp, có tiềm năng áp dụng trong phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính cho Việt Nam. -Nghiên cứu, đánh giá, định lượng lại tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực, các thành phần kinh tế dựa theo dữ liệu INDC và các dữ liệu cập nhật mới nhất. -Nghiên cứu vận dụng mô hình tính toàn tác động của việc giảm phát thải khí nhà kính cho các nhóm ngành, các lĩnh vực tới tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong nước. -Từ các kết quả nghiên cứu trên tiến hành đánh giá các tác động từ việc thực hiện kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong INDC tới nền kinh tế Việt Nam 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Chính sách giảm phát thải khí nhà kính Việt Nam Phạm vi thời gian: Từ 2010 – 2018 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp kế thừa Phương pháp chuyên gia Phương pháp phân tích mô hình 5.Kết quả đạt được: Đề tài đã nghiệm thu 6.Thời gian thực hiện: 12 tháng (1/2019 – 12/2019) 7.Kết quả nghiệm thu: Đã hoàn thành - Kết quả Khá 8.Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm:ThS. Đào Cảnh Tùng

1. Mục tiêu

-Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.

-Đề xuất các mô hình định lượng, đánh giá các tác động của việc áp dụng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính đối với tình hình kinh tế xã hội

-Nghiên cứu áp dụng các mô hình trong bối cảnh thực tiễn: đánh giá tác động các kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong NDC Việt Nam

2. Nội dung

-Tổng quan các nghiên cứu về mô hình cân bằng tổng thể trên thế giới, và các ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính.

-Nghiên cứu đánh giá điều kiện thực tiễn các chính sách giảm phát thải khí nhà kính và khả năng áp dụng mô hình trong phân tích chính sách.

-Lựa chọn mô hình cân bằng tổng thể phù hợp, có tiềm năng áp dụng trong phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính cho Việt Nam.

-Nghiên cứu, đánh giá, định lượng lại tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực, các thành phần kinh tế dựa theo dữ liệu INDC và các dữ liệu cập nhật mới nhất.

-Nghiên cứu vận dụng mô hình tính toàn tác động của việc giảm phát thải khí nhà kính cho các nhóm ngành, các lĩnh vực tới tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong nước.

-Từ các kết quả nghiên cứu trên tiến hành đánh giá các tác động từ việc thực hiện kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong INDC tới nền kinh tế Việt Nam

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Chính sách giảm phát thải khí nhà kính Việt Nam

Phạm vi thời gian: Từ 2010 – 2018

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp kế thừa

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp phân tích mô hình

5.Kết quả đạt được: Đề tài đã nghiệm thu

6.Thời gian thực hiện: 12 tháng (1/2019 – 12/2019)

7.Kết quả nghiệm thu: Đã hoàn thành - Kết quả Khá

8.Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm:ThS. Đào Cảnh Tùng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây