Nghiên cứu các luận cứ khoa học của cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ tư - 24/01/2018 14:13
1. Mục tiêu: Xác lập được các luận cứ khoa học cơ bản của cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết này ở Việt Nam. 2. Nội dung - Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế liên kết giữa các địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; - Đánh giá thực trạng cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay; - Đề xuất luận cứ khoa học nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Nhiệm vụ sẽ tập trung nghiên cứu vào các vấn đề nổi cộm, quan trọng cần giải quyết trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phạm vi nghiên cứu: Nhiệm vụ sẽ tập trung nghiên cứu liên kết địa phương trong phạm vi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nhau trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong phạm vi thời gian thực hiện nhiệm vụ. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu: Đề tài tập hợp các thông tin và dữ liệu dựa trên các nguồn tài liệu thứ cấp như: các công trình nghiên cứu khoa học đã có; các báo cáo có liên quan như: báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm, báo cáo về phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; các báo cáo chuyên ngành về sử dụng tài nguyên, hệ thống niên giám thống kê, chỉ tiêu thống kê có liên quan... - Phương pháp tổng hợp, phân tích: Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập được, đề tài tổng hợp và phân tích vấn đề nhằm đạt được mục tiêu đề ra. - Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm tham gia đóng góp ý cho các báo cáo của đề tài. 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018) 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lý

1. Mục tiêu: Xác lập được các luận cứ khoa học cơ bản của cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết này ở Việt Nam.

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế liên kết giữa các địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Đánh giá thực trạng cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay;

- Đề xuất luận cứ khoa học nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Nhiệm vụ sẽ tập trung nghiên cứu vào các vấn đề nổi cộm, quan trọng cần giải quyết trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phạm vi nghiên cứu: Nhiệm vụ sẽ tập trung nghiên cứu liên kết địa phương trong phạm vi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nhau trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong phạm vi thời gian thực hiện nhiệm vụ.

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu: Đề tài tập hợp các thông tin và dữ liệu dựa trên các nguồn tài liệu thứ cấp như: các công trình nghiên cứu khoa học đã có; các báo cáo có liên quan như: báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm, báo cáo về phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; các báo cáo chuyên ngành về sử dụng tài nguyên, hệ thống niên giám thống kê, chỉ tiêu thống kê có liên quan...

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập được, đề tài tổng hợp và phân tích vấn đề nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm tham gia đóng góp ý cho các báo cáo của đề tài.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018)

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lý

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây