Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Thứ hai - 14/03/2016 20:39
  1. Mục tiêu: - Làm rõ quan niệm, vị trí, vai trò của quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và môi trường trong các mối quan hệ, nêu lên thực trạng của quản lý Nhà nước đối với tài nguyên và môi trường, những nguyên nhân đưa đến thực trạng đó trong thời gian qua ở nước ta, nhất là từ khi đổi mới. - Nghiên cứu đề xuất phân định phạm vi quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.   2. Nội dung: - Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận  đối với quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; - Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý nhà nước về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về điều tra cơ bản, quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường của Việt Nam hiện nay; - Nghiên cứu những mảng việc chồng chéo, bỏ trống đối với nhiệm vụ điều tra cơ bản, quản lý nhà nước về tài nguyên và  bảo vệ môi trường giữa các Bộ, ngành và địa phương; - Đề xuất việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.   3.Sản phẩm:  - Cung cấp cơ sở khoa học trong việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.   4. Thời gian: 6 tháng (từ 6/2011 đến tháng 12/2011)   5. Kết quả nghiệm thu: - Đề tài đã được nghiệm thu - Kết quả: Khá   6. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường   7. Chủ nhiệm đề tài Th.S. Trần Minh Huyền/Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược  

 

1. Mục tiêu:

Làm rõ quan niệm, vị trí, vai trò của quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và môi trường trong các mối quan hệ, nêu lên thực trạng của quản lý Nhà nước đối với tài nguyên và môi trường, những nguyên nhân đưa đến thực trạng đó trong thời gian qua ở nước ta, nhất là từ khi đổi mới.

- Nghiên cứu đề xuất phân định phạm vi quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận  đối với quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý nhà nước về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về điều tra cơ bản, quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường của Việt Nam hiện nay;

- Nghiên cứu những mảng việc chồng chéo, bỏ trống đối với nhiệm vụ điều tra cơ bản, quản lý nhà nước về tài nguyên và  bảo vệ môi trường giữa các Bộ, ngành và địa phương;

- Đề xuất việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

3.Sản phẩm:

 - Cung cấp cơ sở khoa học trong việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về các vấn đề điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

4. Thời gian: 6 tháng (từ 6/2011 đến tháng 12/2011)

 

5. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đã được nghiệm thu

- Kết quả: Khá

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài

Th.S. Trần Minh Huyền/Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây