Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ hai - 14/03/2016 21:22
  1. Mục tiêu:- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu   2. Nội dung nghiên cứu:- Thu thập, phân tích cơ sở lý luận về làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu; - Nghiên cứu một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước trên thế giới.- Đánh giá thực trạng các hợp phần kinh tế, xã hội của làng ở Việt Nam trong bối cảnh của biến đổi khí hậu;- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mô hình làng sinh thái hiện tại ở các địa phương trong bối cảnh của biến đổi khí hậu; - Đề xuất các nội dung và chính sách cần thiết nhằm xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam   3.Thời gian thực hiện đề tài: 2011   4. Kết quả nghiệm thu: - Đề tài đã nghiệm thu   5. Đơn vị chủ trì: - Viện Chiến lược,Chính sách tài nguyên và môi trường   6. Chủ nhiệm đề tài: Ths Lại Văn Mạnh/Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường  

 

1. Mục tiêu:
- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

 

2. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập, phân tích cơ sở lý luận về làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu; 
- Nghiên cứu một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước trên thế giới.
- Đánh giá thực trạng các hợp phần kinh tế, xã hội của làng ở Việt Nam trong bối cảnh của biến đổi khí hậu;
- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mô hình làng sinh thái hiện tại ở các địa phương trong bối cảnh của biến đổi khí hậu; 
- Đề xuất các nội dung và chính sách cần thiết nhằm xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

 

3.Thời gian thực hiện đề tài: 2011

 

4. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đã nghiệm thu

 

5. Đơn vị chủ trì:

- Viện Chiến lược,Chính sách tài nguyên và môi trường

 

6. Chủ nhiệm đề tài:

Ths Lại Văn Mạnh/Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây