Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở nhằm kết hợp hài hòa không gian phát triển KT-XH vùng đất liền và không gian phát triển kinh tế biển.

Thứ hai - 14/03/2016 21:16
  1. Mục tiêu:- Làm rõ cơ sở khoa học về quy hoạch không gian biển, từ đó đề xuất các kiến nghị để bổ sung, hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ cho quy hoạch không gian vùng ven biển của Việt Nam.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở nhằm kết hợp hài hòa không gian phát triển KT-XH vùng đất liền và không gian phát triển kinh tế biển.   2. Nội dung:- Phân tích, tổng kết các lợi thế so sánh về mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng ven biển, xác định các yếu tố động lực cho mục tiêu phát triển vùng ven biển. - Phân tích kinh nghiệm quốc tế qua các tài liệu, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thực tiễn về quy hoạch không gian vùng ven biển ở một số quốc gia trên thế giới. Phân tích và rút ra các bài học kinh nghiệm, khuyến nghị khoa học cho việc áp dụng quy hoạch không gian vùng ven biển của Việt Nam.- Đề xuất nội dung tổng hợp về cơ sở khoa học cho việc quy hoạch không gian vùng ven biển: xác lập phạm vi không gian, thành phần, các yếu tố động lực phát triển trong quy hoạch không gian vùng ven biển, định hướng cơ bản về phân vùng chức năng dựa vào hệ sinh thái phục vụ quy hoạch phát triển biển và vùng ven biển.   3.Kết quả đạt được:- Kết quả nghiên cứu của đề tài là các kiến nghị bổ sung, hoàn thiện quy hoạch không gian vùng ven biển, nhằm chuẩn bị cho những nghiên cứu sâu hơn ở mức độ đề tài cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước. Cụ thể là thiết lập cơ sở để phát triển các nghiên cứu sau này như hoàn thiện hệ thống tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận về phân vùng quản lý biển và vùng ven biển như phân vùng chức năng, phân vùng sinh thái trong quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển. - Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề   4.Thời gian thực hiện đề tài: năm 2012   5. Kết quả nghiệm thu:- Đề tài đã được nghiệm thu- Kết quả: Xuất sắc   6. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường   7. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đặng Trung Tú/ Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

 

1. Mục tiêu:
- Làm rõ cơ sở khoa học về quy hoạch không gian biển, từ đó đề xuất các kiến nghị để bổ sung, hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ cho quy hoạch không gian vùng ven biển của Việt Nam.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở nhằm kết hợp hài hòa không gian phát triển KT-XH vùng đất liền và không gian phát triển kinh tế biển.

 

2. Nội dung:
- Phân tích, tổng kết các lợi thế so sánh về mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng ven biển, xác định các yếu tố động lực cho mục tiêu phát triển vùng ven biển. 
- Phân tích kinh nghiệm quốc tế qua các tài liệu, dữ liệu, kết quả nghiên cứu thực tiễn về quy hoạch không gian vùng ven biển ở một số quốc gia trên thế giới. Phân tích và rút ra các bài học kinh nghiệm, khuyến nghị khoa học cho việc áp dụng quy hoạch không gian vùng ven biển của Việt Nam.
- Đề xuất nội dung tổng hợp về cơ sở khoa học cho việc quy hoạch không gian vùng ven biển: xác lập phạm vi không gian, thành phần, các yếu tố động lực phát triển trong quy hoạch không gian vùng ven biển, định hướng cơ bản về phân vùng chức năng dựa vào hệ sinh thái phục vụ quy hoạch phát triển biển và vùng ven biển.

 

3.Kết quả đạt được:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là các kiến nghị bổ sung, hoàn thiện quy hoạch không gian vùng ven biển, nhằm chuẩn bị cho những nghiên cứu sâu hơn ở mức độ đề tài cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước. Cụ thể là thiết lập cơ sở để phát triển các nghiên cứu sau này như hoàn thiện hệ thống tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận về phân vùng quản lý biển và vùng ven biển như phân vùng chức năng, phân vùng sinh thái trong quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển. 
- Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề

 

4.Thời gian thực hiện đề tài: năm 2012

 

5. Kết quả nghiệm thu:
- Đề tài đã được nghiệm thu
- Kết quả: Xuất sắc

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

Thạc sỹ Đặng Trung Tú/ Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây