Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm - 12/11/2020 20:16

1. Mục tiêu

Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm sửa đổi chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn nhằm sửa đổi chính sách pháp luật về Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tổng quan tình hình thi hành các chính sách pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá những vướng mắc, bất cập của các chính sách pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang còn hiệu lực.

Phạm vi nghiên cứu:

- Về lĩnh vực nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực: đất đai; môi trường; địa chất và khoáng sản; tài nguyên nước.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu: các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các bộ, ngành khác xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thời gian: Năm 2019

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp kế thừa (tổng hợp, phân tích các công trình nghiên cứu thực hiện trước đây, kế thừa những kết quả điều tra, đánh giá, nghiên cứu đã có cả trong và ngoài nước);

- Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, dữ liệu;

- Phương pháp hội thảo chuyên gia;

- Phương pháp xử lý thống kê, dự báo, ...

- Phân tích, tổng hợp, so sánh dữ liệu thống kê

- Phân tích định tính và phân tích định lượng thông qua điều tra khảo sát, tham vấn ý kiến chuyên gia

5. Kết quả đạt được: Đề tài đã nghiệm thu

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (1/2019 – 12/2019)

7. Kết quả nghiệm thu: Đã hoàn thành

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: CN Lê Trung Thành

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây