Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng đường cong môi trường kuznets (Environmental Kuznets curve – EKC) và khả năng ứng dụng cho Việt Nam

Thứ bảy - 12/03/2016 23:09
1. Mục tiêu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng đường cong môi trường Kuznets
- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng đường cong môi trường Kuznets.
- Nghiên cứu, bước đầu đề xuất định hướng xây dựng, áp dụng đường cong môi trường Kuznets cho Việt Nam.
 
2. Nội dung:
Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học về xây dựng đường cong môi trường Kuznets.
(i) Khái niệm về đường cong môi trường Kuznets
(ii) Lịch sử hình thành của đường cong môi trường Kuznets
(iii)Các nguyên tắc, phương pháp xây dựng đường cong môi trường Kuznets
(iv) Những hạn chế và lợi ích của việc xây dựng đường cong môi trường kuznets và ứng dụng trong việc xây dựng các chính sách môi trường
Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về xây dựng đường cong môi trường Kuznets.
2.1. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số tổ chức, khu vực và quốc gia:
(i) Nghiên cứu xây dựng đường cong môi trường Kuznets ở một số tổ chức và một số chuyên gia trên thế giới.
(ii) Loại hình ô nhiễm và mức độ quan tâm trong mối liên hệ của đường cong môi trường Kuznets: Ô nhiễm không khí, nước thải, chất thải rắn.
(iii) Thực tiễn xây dựng đường cong môi trường Kuznets ở một số quốc gia thuộc nhóm nước phát triển và đang phát triển
2.2 Nghiên cứu ở Việt Nam
(i). Rà soát các nghiên cứu có liên quan đến xây dựng đường cong môi trường Kuznets
(ii) Phân tích, đánh giá một số kết quả đạt được của các nghiên cứu này.
Nội dung 3: Đánh giá khả năng áp dụng xây dựng đường cong môi trường Kuznets cho Viêt Nam
3.1 Đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi xây dựng đường cong môi trường Kuznets ở Việt Nam
3.2. Bước đầu đề xuất định hướng áp dụng đường cong môi trường Kuznets ở Việt Nam
 
3. Thời gian thực hiện đề tài: 2014
4. Kết quả nghiệm thu:
- Đề tài đã được nghiệm thu
 
5. Đơn vị chủ trì:
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
 
6. Chủ nhiệm đề tài:
Nguyễn Thị Thu Hà/Ban Môi trường và Phát triển bền vững
 

1. Mục tiêu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng đường cong môi trường Kuznets

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng đường cong môi trường Kuznets.

- Nghiên cứu, bước đầu đề xuất định hướng xây dựng, áp dụng đường cong môi trường Kuznets cho Việt Nam.

2. Nội dung:

Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học về xây dựng đường cong môi trường Kuznets.

(i) Khái niệm về đường cong môi trường Kuznets

(ii) Lịch sử hình thành của đường cong môi trường Kuznets

(iii)Các nguyên tắc, phương pháp xây dựng đường cong môi trường Kuznets

(iv) Những hạn chế và lợi ích của việc xây dựng đường cong môi trường kuznets và ứng dụng trong việc xây dựng các chính sách môi trường

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về xây dựng đường cong môi trường Kuznets.

2.1. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số tổ chức, khu vực và quốc gia:

(i) Nghiên cứu xây dựng đường cong môi trường Kuznets ở một số tổ chức và một số chuyên gia trên thế giới.

(ii) Loại hình ô nhiễm và mức độ quan tâm trong mối liên hệ của đường cong môi trường Kuznets: Ô nhiễm không khí, nước thải, chất thải rắn.

(iii) Thực tiễn xây dựng đường cong môi trường Kuznets ở một số quốc gia thuộc nhóm nước phát triển và đang phát triển

2.2 Nghiên cứu ở Việt Nam

(i). Rà soát các nghiên cứu có liên quan đến xây dựng đường cong môi trường Kuznets

(ii) Phân tích, đánh giá một số kết quả đạt được của các nghiên cứu này.

Nội dung 3: Đánh giá khả năng áp dụng xây dựng đường cong môi trường Kuznets cho Viêt Nam

3.1 Đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi xây dựng đường cong môi trường Kuznets ở Việt Nam

3.2. Bước đầu đề xuất định hướng áp dụng đường cong môi trường Kuznets ở Việt Nam

3. Thời gian thực hiện đề tài: 2014

4. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đã được nghiệm thu

5. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

6. Chủ nhiệm đề tài:

Nguyễn Thị Thu Hà/Ban Môi trường và Phát triển bền vững

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây