Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước

Chủ nhật - 27/03/2016 15:39
1. Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước và các chính sách quản lý nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.   2. Nội dung - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; - Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng nước ở Việt Nam; - Nghiên cứu một số kinh nghiệm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trên thế giới; - Thu thập, phân tích các chính sách quản lý về tài nguyên nước, các mục tiêu, chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; - Đề xuất, khuyến nghị một số chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.   3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước tiêu biểu trên thế giới. Tổng hợp, phân tích tìm ra các bất cập trong việc khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên nước, từ đó có những đề xuất, khuyến nghị khắc phục và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam, rà soát các văn bản pháp luật, chính sách về quản lý tài nguyên nước nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước.   4. Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập, kế thừa các thông tin, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học, kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến đề tài; - Phương pháp phân tích, đánh giá; - Phương pháp chuyên gia và hội thảo tham vấn.   5. Thời gian thực hiện đề tài: 2011 6. Kết quả đạt được Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước   7. Kết quả nghiệm thu - Đề tài đã được nghiệm thu - Kết quả: đạt   8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   9. Chủ nhiệm đề tài: Lưu Lê Hường/Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu

1. Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước và các chính sách quản lý nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.

 

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài nguyên nước;

- Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng nước ở Việt Nam;

- Nghiên cứu một số kinh nghiệm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trên thế giới;

- Thu thập, phân tích các chính sách quản lý về tài nguyên nước, các mục tiêu, chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước;

- Đề xuất, khuyến nghị một số chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước tiêu biểu trên thế giới. Tổng hợp, phân tích tìm ra các bất cập trong việc khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên nước, từ đó có những đề xuất, khuyến nghị khắc phục và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam, rà soát các văn bản pháp luật, chính sách về quản lý tài nguyên nước nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước.

 

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Thu thập, kế thừa các thông tin, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học, kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến đề tài;

- Phương pháp phân tích, đánh giá;

- Phương pháp chuyên gia và hội thảo tham vấn.

 

5. Thời gian thực hiện đề tài: 2011


6. Kết quả đạt được

Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước

 

7. Kết quả nghiệm thu

- Đề tài đã được nghiệm thu

- Kết quả: đạt

 

8. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

9. Chủ nhiệm đề tài:

Lưu Lê Hường/Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây