Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước

Thứ bảy - 12/03/2016 22:38
1. Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước và các chính sách quản lý nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.   2.Nội dung: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài nguyên nước;- Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng nước ở Việt Nam; - Nghiên cứu một số kinh nghiệm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trên thế giới;- Thu thập, phân tích các chính sách quản lý về tài nguyên nước, các mục tiêu, chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; - Đề xuất, khuyến nghị một số chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.   3. Sản phẩm: - Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước   4.Thời gian: 2011-2012   5. Kết quả nghiệm thu: - Đề tài đã được nghiệm thu- Kết quả: đạt   6. Đơn vị chủ trì: - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   7. Chủ nhiệm đề tài: Lưu Lê Hường/Ban biến đổi khí hâu và các vấn đề toàn cầu

1. Mục tiêu:

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước và các chính sách quản lý nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.

 

2.Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài nguyên nước;
- Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng nước ở Việt Nam; 
- Nghiên cứu một số kinh nghiệm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trên thế giới;
- Thu thập, phân tích các chính sách quản lý về tài nguyên nước, các mục tiêu, chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; 
- Đề xuất, khuyến nghị một số chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.

 

3. Sản phẩm:

- Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước

 

4.Thời gian:

2011-2012

 

5. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đã được nghiệm thu
- Kết quả: đạt

 

6. Đơn vị chủ trì:

- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

Lưu Lê Hường/Ban biến đổi khí hâu và các vấn đề toàn cầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây