Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ tư - 24/01/2018 14:14
1. Mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2. Nội dung - Nghiên cứu, hệ thống hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về các giải pháp xây dựng, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ hoạt động trong khu vực công - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số bộ, ngành, địa phương về các giải pháp xây dựng, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng, sử dụng; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển, bố trí; đánh giá, phân loại và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, quản lý đất đai - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức - Phạm vi nghiên cứu: đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 - 2030 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, khảo sát: Điều tra, khảo sát tình hình thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương để nắm bắt những đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước, qua đó đề xuất được phương hướng kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường. - Phương pháp tổng hợp: nghiên cứu, sư tầm tài liệu, số liệu để phục vụ tổng hợp, đánh giá, phân tích. - Phương pháp kế thừa: nghiên cứu, kế thừa kết quả nghiên cứu từ các công trình nghiên cứu cùng chủ đề, các mô hình tổ chức bộ máy của các ngành khác để lựa chọn được những điểm phù hợp có thể áp dụng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường. - Phương pháp điều tra, khảo sát: Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu, thông tin về thực trạng đội ngũ công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường. - Phương pháp chuyên gia: Tổ chức lấy ý kiến những chuyên gia am hiểu về ngành tài nguyên và môi trường, nhất là về sự hình thành, phát triển của đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường để thực hiện các nội dung, mục tiêu của đề tài đặt ra. 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10  năm 2018) 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: TS Chu Ngọc Kiên

1. Mục tiêu:

Làm rõ cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2. Nội dung

- Nghiên cứu, hệ thống hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về các giải pháp xây dựng, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ hoạt động trong khu vực công

- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số bộ, ngành, địa phương về các giải pháp xây dựng, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng, sử dụng; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển, bố trí; đánh giá, phân loại và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản, quản lý đất đai

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức

- Phạm vi nghiên cứu: đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 - 2030

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Điều tra, khảo sát tình hình thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương để nắm bắt những đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước, qua đó đề xuất được phương hướng kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường.

- Phương pháp tổng hợp: nghiên cứu, sư tầm tài liệu, số liệu để phục vụ tổng hợp, đánh giá, phân tích.

- Phương pháp kế thừa: nghiên cứu, kế thừa kết quả nghiên cứu từ các công trình nghiên cứu cùng chủ đề, các mô hình tổ chức bộ máy của các ngành khác để lựa chọn được những điểm phù hợp có thể áp dụng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường.

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu, thông tin về thực trạng đội ngũ công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường.

- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức lấy ý kiến những chuyên gia am hiểu về ngành tài nguyên và môi trường, nhất là về sự hình thành, phát triển của đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường để thực hiện các nội dung, mục tiêu của đề tài đặt ra.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10  năm 2018)

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: TS Chu Ngọc Kiên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây