Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học và quá trình ra quyết định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thứ tư - 24/01/2018 14:15
1. Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về sử dụng kết nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2. Nội dung - Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu khoa học và quá trình ra quyết định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Trường hợp nghiên cứu tại Viện Chiến lược, Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường - Kết luận và đề xuất: + Tổng kết kinh nghiệm quốc tế và thực trạng sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu: Đề tài tập hợp các thông tin và dữ liệu dựa trên các nguồn tài liệu thứ cấp như: các công trình nghiên cứu khoa học đã có; các báo cáo; đặc biệt là các bài báo người ngoài để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế - Phương pháp tổng hợp, phân tích: Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập được, đề tài tổng hợp và phân tích vấn đề nhằm đạt được mục tiêu đề ra. - Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm tham gia đóng góp ý cho các báo cáo của đề tài. 5. Kết quả đạt được: Đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10  năm 2018) 7. Kết quả nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

1. Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về sử dụng kết nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2. Nội dung

- Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu khoa học và quá trình ra quyết định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Trường hợp nghiên cứu tại Viện Chiến lược, Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường

- Kết luận và đề xuất:

+ Tổng kết kinh nghiệm quốc tế và thực trạng sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu: Đề tài tập hợp các thông tin và dữ liệu dựa trên các nguồn tài liệu thứ cấp như: các công trình nghiên cứu khoa học đã có; các báo cáo; đặc biệt là các bài báo người ngoài để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập được, đề tài tổng hợp và phân tích vấn đề nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm tham gia đóng góp ý cho các báo cáo của đề tài.

5. Kết quả đạt được: Đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10  năm 2018)

7. Kết quả nghiệm thu: Đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây