Nghiên cứu tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

Thứ tư - 24/01/2018 14:11

1. Mục tiêu:

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế ASEAN đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam.

2. Nội dung

- Nghiên cứu các vấn đề hội nhập kinh tế ASEAN trong lĩnh vực khai thác khoáng sản;

- Thực trạng thích ứng của chính sách khai thác khoáng sản Việt Nam dưới bối cảnh tác động từ hợp tác kinh tế ASEAN;

- Đề xuất các khuyến nghị chính sách về khai thác khoáng sản của Việt Nam cho phù hợp với bối cảnh hợp tác kinh tế ASEAN.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: tình hình về hội nhập kinh tế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực khoáng sản ở ASEAN; một số chính sách liên quan hoạt động khai thác khoáng sản…

Phạm vi về không gian: nghiên cứu ở Việt Nam.

Phạm vi về thời gian: nghiên cứu của tác động của khai thác khoáng gian qua các tiến trình hội nhập ASEAN mà Việt Nam tham gia.

Phạm vi về nội dung: nghiên cứu tập trung đánh giá tác động của quá trình hội nhập ASEAN đến các hoạt động khai thác khoáng sản quan trọng liên quan đến các mục tiêu của chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam như: hoạt động khai đào, hoạt động làm giàu và hoạt động tiêu thụ.

4. Phương pháp nghiên cứu:

Một là, phương pháp thu thập và kỹ thuật phân tích xử lý dữ liệu:

(1) Phương pháp thu thập dữ liệu: Đề tài thu thập và sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp do các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân công bố để phân tích, đánh giá các nội dung liên quan đến tác động của hội nhập kinh tế ASEAN đến khai thác khoáng sản và các mục tiêu của chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam.

(2) Kỹ thuật xử lý dữ liệu: Các dữ liệu thứ cấp sau khi được thu thập sẽ được mã hóa bằng các phần mềm như Excel, Eview… để hỗ trợ cho việc phân tích, đánh giá và nhận định về các vấn đề liên quan đến mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài.

Hai là, các phương pháp, kỹ thuật phân tích, tổng hợp, đánh giá:

(1) Phương pháp, kỹ thuật phân tích thống kê: Để đạt được mục tiêu và các nội dung của đề tài một số các phương pháp và kỹ thuật phân tích thống kê chính sẽ được sử dụng gồm:

- Phương pháp phân tích thống kê mô tả và thống kê so sánh: sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá về hiện trạng tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản của Việt Nam liên quan đến hội nhập ASEAN. Đồng thời đề tài sẽ sử dụng phương pháp thống kê so sánh để mô tả các tác động của hợp tác ASEAN đến khai thác khoáng sản và mục tiêu của các chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam qua các mốc thời gian quan trọng và đưa ra những nhận định cho thời gian tới.

- Kỹ thuật phân tích thống kê: Thông qua việc sử dụng các kỹ thuật vẽ biểu đồ, sơ đồ và đồ thị sẽ giúp cho đề tài đưa ra các đánh giá, nhận định có độ tin cậy về tác động của hội nhập ASEAN đến hoạt động khai thác khoáng sản và mục tiêu khai thác khoáng sản của Việt Nam qua từng thời kỳ.

(2) Phương pháp phân tích chính sách: Đề tài sẽ sử dụng các kỹ thuật của phương pháp phân tích chính sách nhằm hệ thống đánh giá các quan điểm, chính sách của Việt Nam liên quan đến chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam. Đặc biệt thông qua việc sử dụng và phương pháp ma trận chính sách đề tài sẽ chỉ ra được sự phù hợp hay không phù hợp của các chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam trong bối cảnh hợp tác kinh tế ASEAN. Kết quả phân tích, đánh giá sẽ là cơ sở quan trọng để khuyến nghị hoàn thiện chính sách.

Ba là, phương pháp chuyên gia:

Trong quá trình thực hiện, đề tài sẽ tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, hội nhập quốc tế về các vấn đề liên quan đến mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở đó, sẽ cung cấp các luận cứ và các nhận định có độ tin cậy về các tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đến lĩnh vực khai thác khoáng sản và mục tiêu chính sách khai thác khoáng sản của Việt Nam.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (Tháng 5/2017 – Tháng 4/2018)

7. Kết quả nghiệm thu (đối với đề tài/ nhiệm vụ TXTCN đã nghiệm thu)

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Hữu Đạt

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây