Nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di tích địa chất

Thứ hai - 15/08/2011 16:03

1.Mục tiêu:

Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất.

2.Nội dung:

- Nghiên cứu tổng quan trong và ngoài nước về tình hình điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất;

- Tổng hợp các kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất.

- Nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ để phục vụ việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất. Hệ thống hóa các văn bản pháp luật, chính sách về công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất ở một số nước tiêu biểu và Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học và các văn bản pháp luật, chính sách về điều tra cơ bản địa chất tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách về tài nguyên khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất ở Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Thu thập, kế thừa các thông tin, kết quả nghiên cứu của các chương trình, dự án, đề tài khoa học, các kinh nghiệm có liên quan đến đề tài;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chứng với mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

- Phương pháp chuyên gia và hội thảo tham vấn.

5.Sản phẩm:

Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu, tổng hợp kết quả điều tra cơ bản về địa chất tài nguyên khoáng sản và di sản địa chất; Báo cáo tổng hợp đề tài.

6.Thời gian thực hiện: Năm 2010-2011

7.Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đã được nghiệm thu

- Kết quả: Đạt

8.Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

9.Chủ nhiệm đề tài:

Lưu Lê Hường/Ban Biến đổi khí hậu & các vấn đề toàn cầu

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây