Nghiên cứu ứng dụng dự báo dài hạn (foresight) trong xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và môi trường của Việt Nam

Thứ tư - 24/01/2018 14:09

1. Mục tiêu:

- Nghiên cứu phân tích cơ sở lý luận về dự báo dài hạn (theo cách tiếp cận foresight) và một số kinh nghiệm quốc tế ứng dụng dự báo dài hạn (foresight) trong xây dựng và hoạch định chiến lược, chính sách môi trường;

- Phân tích khả năng (các điều kiện cần và đủ) áp dụng dự báo dài hạn (theo cách tiếp cận foresight) cho cụ thể chính sách môi trường được lựa chọn;

- Phân tích mở rộng và đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu và triển khai dự án thực tế tiếp theo.

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về dự báo dài hạn theo cách tiếp cận foresight

- Khái quát tình hình áp dụng phương pháp dự báo trong xây dựng chiến lược, chính sách môi trường

- Đề xuất khả năng ứng dụng cách tiếp cận foresight phù hợp với các chính sách môi trường của Việt Nam trong bối cảnh mới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: phương pháp dự báo dài hạn (theo cách tiếp cận foresight)

- Phạm vi nghiên cứu: ứng dụng phương pháp dự báo dài hạn (foresight) trong xây dựng và hoạch định chiến lược, chính sách môi trường

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong việc áp dụng dự báo dài hạn (foresight) trong xây dựng chiến lược, chính sách.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: thu thập các tài liệu, nghiên cứu so sánh kinh nghiệm các nước trong việc áp dụng dự báo dài hạn (foresight) trong xây dựng chiến lược, chính sách.

- Phương pháp phân tích: Phân tích điều kiện của Việt Nam: nguồn dữ liệu, cách thức quản lý môi trường, các chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và môi trường hiện hành để đánh giá khả năng ứng dụng dự báo dài hạn (foresight) trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.

- Phương pháp tích hợp: Các dự báo về tài nguyên và môi trường dựa trên bối cảnh kinh tế - xã hội nên phải tích hợp các yếu tố về kinh tế và nhân lực vào công tác dự báo dài hạn trong xây dựng chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018)

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS Hoàng Thanh Hương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây