Nghiên cứu xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư - 24/01/2018 14:13
1. Mục tiêu: - Làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong nghiên cứu khoa học. - Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 2. Nội dung - Nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nghiên cứu khoa học - Tổng quan về nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong nghiên cứu khoa học. - Phạm vi nghiên cứu: đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 4. Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập số liệu: thu thập số liệu của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ về danh mục, kết quả các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ TN&MT. - Tổng hợp tài liệu: sử dụng phương pháp tổng hợp số liệu để đánh giá hiện trạng nghiên cứu đề tài của Bộ. Từ đó xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. - Lấy ý kiến chuyên gia: thông qua hội thảo nhằm xin ý kiến về bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ. 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 04/2017 đến tháng 4/2018) 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS Trương Thị Hòa

1. Mục tiêu:

- Làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nghiên cứu khoa học

- Tổng quan về nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong nghiên cứu khoa học.

- Phạm vi nghiên cứu: đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Thu thập số liệu: thu thập số liệu của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ về danh mục, kết quả các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ TN&MT.

- Tổng hợp tài liệu: sử dụng phương pháp tổng hợp số liệu để đánh giá hiện trạng nghiên cứu đề tài của Bộ. Từ đó xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Lấy ý kiến chuyên gia: thông qua hội thảo nhằm xin ý kiến về bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 04/2017 đến tháng 4/2018)

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS Trương Thị Hòa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây