Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc áp dụng tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sinh thái ở Việt Nam

Thứ hai - 15/08/2011 17:54
  1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát Bảo đảm phát triển bền vững tại các vùng sinh thái ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể - Cung cấp ý nghĩa, vai trò của tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các vùng sinh thái. - Xác lập cơ sở khoa học cho việc áp dụng tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 2. Nội dung: - Sức chịu tải, cơ sở xác định sức chịu tải của một số môi trường thành phần và phương pháp luận đánh giá diễn biến và dự bảo chất lượng môi trường - Xây dựng tiêu chí sức chịu tải môi trường trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sinh thái của Việt Nam 3. Thời gian thực hiện đề tài: 2012 4. Kết quả nghiệm thu: Đề tài đã được nghiệm thu 5. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 6. Chủ nhiệm đề tài: Dương Thị Phương Anh /Ban Môi trường và phát triển bền vững

 

1. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm phát triển bền vững tại các vùng sinh thái ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp ý nghĩa, vai trò của tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các vùng sinh thái.

- Xác lập cơ sở khoa học cho việc áp dụng tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.


2. Nội dung:

- Sức chịu tải, cơ sở xác định sức chịu tải của một số môi trường thành phần và phương pháp luận đánh giá diễn biến và dự bảo chất lượng môi trường

- Xây dựng tiêu chí sức chịu tải môi trường trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sinh thái của Việt Nam


3. Thời gian thực hiện đề tài: 2012


4. Kết quả nghiệm thu:

Đề tài đã được nghiệm thu


5. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường


6. Chủ nhiệm đề tài:

Dương Thị Phương Anh /Ban Môi trường và phát triển bền vững

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây