Nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng, tăng cường năng lực phân tích chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

 •   24/01/2018 02:08:04 PM
 •   Đã xem: 1831
1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Xây dựng được dự thảo Khung chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực phân tích chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho nguồn nhân lực của ngành. Mục tiêu cụ thể: - Xác định được các nguyên lý cơ bản trong phân tích chính sách công; - Giới thiệu...

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam.

 •   27/03/2016 03:47:58 PM
 •   Đã xem: 2476
  1.Mục tiêu: Tổng kết cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.   2.Nội dung: -Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định pháp luật về xây dựng quy...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước

 •   27/03/2016 03:39:45 PM
 •   Đã xem: 2734
1. Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước và các chính sách quản lý nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.   2. Nội dung - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài nguyên nước; - Nghiên cứu hiện trạng và đánh...

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí xác định vùng đất thuộc hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam

 •   27/03/2016 03:24:56 PM
 •   Đã xem: 2438
  1. Mục tiêu: - Cung cấp cơ sở khoa học xác định ranh giới và diện tích vùng đất hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam; - Đề xuất định hướng xây dựng tiêu chí xác định ranh giới và diện tích vùng đất hạ lưu các sông lớn ở Việt Nam, nhằm phục vụ xây dựng chiến lược sử dụng đất vùng hạ lưu các sông lớn ở...

Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch sử dụng đất theo vùng lãnh thổ ở Việt Nam

 •   27/03/2016 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 2991
  1. Mục tiêu: - Cung cấp cơ sở khoa học về lập quy hoạch sử dụng đất theo vùng lãnh thổ; - Đề xuất một số vấn đề đổi mới về cấp quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam.   2. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá tổng quan về phân vùng lãnh thổ ở Việt Nam; - Nghiên cứu cơ sở lý luận về lập quy...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng đường cong môi trường kuznets (Environmental Kuznets curve – EKC) và khả năng ứng dụng cho Việt Nam

 •   12/03/2016 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 2835
1. Mục tiêu:- Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng đường cong môi trường Kuznets- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng đường cong môi trường Kuznets.- Nghiên cứu, bước đầu đề xuất định hướng xây dựng, áp dụng đường cong môi trường Kuznets cho Việt Nam. 2. Nội dung:Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở...

Nghiên cứu luận cứ khoa học về xây dựng bộ chỉ số xếp hạng mức độ thân thiện môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và khả năng áp dụng tại Việt Nam

 •   12/03/2016 11:08:43 PM
 •   Đã xem: 2760
  1. Mục tiêu nghiên cứu: - Cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng bộ chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ thân thiện môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất. - Chỉ ra khả năng áp dụng bộ chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ thân thiện môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất ở Việt...

Cơ sở khoa học của lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái đất ngập nước, áp dụng tính toán thí điểm giá trị kinh tế khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình

 •   12/03/2016 11:00:46 PM
 •   Đã xem: 2717
  1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Hệ thống hóa cơ sở khoa học của việc đánh giá giá trị kinh tế ĐNN, trên cơ sở đó kết hợp sử dụng công cụ GIS và mô hình Invest nhằm tính toán thử nghiệm giá trị kinh tế khu bảo tồn ĐNN Vân Long, tỉnh Ninh Bình Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu về các dịch vụ môi...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây