Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước

  •   12/03/2016 10:38:45 PM
  •   Đã xem: 2190
1. Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng tài nguyên nước và các chính sách quản lý nhằm đề xuất các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.   2.Nội dung: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài nguyên nước;- Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá...

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc áp dụng tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các vùng sinh thái ở Việt Nam

  •   15/08/2011 05:54:02 PM
  •   Đã xem: 4231
  1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát Bảo đảm phát triển bền vững tại các vùng sinh thái ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể - Cung cấp ý nghĩa, vai trò của tiêu chí sức chịu tải của môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các vùng sinh thái. - Xác lập cơ sở khoa học cho việc áp dụng tiêu...

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực tiễn và kinh nghiệm các nước trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất

  •   14/03/2016 09:27:51 PM
  •   Đã xem: 2360
  1. Mục tiêu:Cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước về đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất làm tiền đề cho việc đề xuất những nghiên cứu sâu hơn.   2.Nội dung - Nghiên cứu phương pháp luận trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.- Nghiên cứu kinh...

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

  •   14/03/2016 09:22:11 PM
  •   Đã xem: 2457
  1. Mục tiêu:- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng...

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

  •   14/03/2016 08:39:13 PM
  •   Đã xem: 2263
  1. Mục tiêu: - Làm rõ quan niệm, vị trí, vai trò của quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và môi trường trong các mối quan hệ, nêu lên thực trạng của quản lý Nhà nước đối với tài nguyên và môi trường, những nguyên nhân đưa đến thực trạng đó trong thời gian qua ở...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây