Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực tiễn và kinh nghiệm các nước trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất

  •   14/03/2016 09:27:51 PM
  •   Đã xem: 2574
  1. Mục tiêu:Cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước về đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất làm tiền đề cho việc đề xuất những nghiên cứu sâu hơn.   2.Nội dung - Nghiên cứu phương pháp luận trong việc đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất.- Nghiên cứu kinh...

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu

  •   14/03/2016 09:22:11 PM
  •   Đã xem: 2649
  1. Mục tiêu:- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng...

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phân định phạm vi quản lý nhà nước về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

  •   14/03/2016 08:39:13 PM
  •   Đã xem: 2410
  1. Mục tiêu: - Làm rõ quan niệm, vị trí, vai trò của quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và môi trường trong các mối quan hệ, nêu lên thực trạng của quản lý Nhà nước đối với tài nguyên và môi trường, những nguyên nhân đưa đến thực trạng đó trong thời gian qua ở...

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ ở Việt Nam

  •   14/03/2016 08:33:29 PM
  •   Đã xem: 2388
  1. Mục tiêu:- Tổng kết cơ sở khoa học cho việc đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.   2.Nội dung: - Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định pháp luật về xây dựng quy...

Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở nhằm kết hợp hài hòa không gian phát triển KT-XH vùng đất liền và không gian phát triển kinh tế biển.

  •   14/03/2016 09:16:30 PM
  •   Đã xem: 2744
  1. Mục tiêu:- Làm rõ cơ sở khoa học về quy hoạch không gian biển, từ đó đề xuất các kiến nghị để bổ sung, hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ cho quy hoạch không gian vùng ven biển của Việt Nam.Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở nhằm...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây