Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trườ

Thứ tư - 24/01/2018 14:18
1. Mục tiêu: - Đánh giá được thực trạng hệ thống đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện hành và thực trạng công tác quản lý, kiểm soát, giám sát môi trường của Việt Nam.Chỉ ra được những tồn tại và giải pháp khắc phục. - Xây dựng được đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, qui trình kỹ thuật đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. - Xây dựng được đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, qui trình kỹ thuật kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. - Hình thành các hướng dẫn kỹ thuật (lập, thẩm định) báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản (theo loại hình công nghệ và một số khoáng sản đặc thù), dự án sản xuất thép. 2. Nội dung - Đánh giá thực trạng hệ thống ĐTM và thực trạng công tác quản lý kiểm soát, giám sát môi trường của Việt Nam; - Cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về ĐTM - Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý về ĐTM - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các công cụ quản lý môi trường sau ĐTM; xây dựng báo cáo phân tích tác động chính sách RIA; - Nghiên cứu đề xuất quy định về kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trườngtrước khi dự án đi vào vận hành chính thức; xây dựng báo cáo tác động chính sách RIA.; - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với việc kiểm soát, giám sát môi trường cho tất cả các giai đoạn của dự án - Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên; - Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án khai thác khoáng sản bằng phương pháp hầm lò; - Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án khai thác quặng có chứa phóng xạ; - Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án sản xuất thép - Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm lập, thẩm định và xây dựng chương trình kiểm soát, giám sát môi trường cho cơ sở sản xuất đang hoạt động 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động. - Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản, sản xuất thép 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập tài liệu; - Phương pháp kế thừa; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu; - Phương pháp phân tích, tổng hợp; - Phương pháp so sánh. 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 11/2017 đến tháng 04/2020) 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: TS. Mai Thế Toản

1. Mục tiêu:

- Đánh giá được thực trạng hệ thống đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện hành và thực trạng công tác quản lý, kiểm soát, giám sát môi trường của Việt Nam.Chỉ ra được những tồn tại và giải pháp khắc phục.

- Xây dựng được đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, qui trình kỹ thuật đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

- Xây dựng được đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, qui trình kỹ thuật kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động.

- Hình thành các hướng dẫn kỹ thuật (lập, thẩm định) báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản (theo loại hình công nghệ và một số khoáng sản đặc thù), dự án sản xuất thép.

2. Nội dung

- Đánh giá thực trạng hệ thống ĐTM và thực trạng công tác quản lý kiểm soát, giám sát môi trường của Việt Nam;

- Cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về ĐTM

- Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý về ĐTM

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các công cụ quản lý môi trường sau ĐTM; xây dựng báo cáo phân tích tác động chính sách RIA;

- Nghiên cứu đề xuất quy định về kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trườngtrước khi dự án đi vào vận hành chính thức; xây dựng báo cáo tác động chính sách RIA.;

- Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với việc kiểm soát, giám sát môi trường cho tất cả các giai đoạn của dự án

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên;

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án khai thác khoáng sản bằng phương pháp hầm lò;

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án khai thác quặng có chứa phóng xạ;

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn ĐTM cho dự án sản xuất thép

- Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm lập, thẩm định và xây dựng chương trình kiểm soát, giám sát môi trường cho cơ sở sản xuất đang hoạt động

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư và kiểm soát, giám sát môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động.

- Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường cho dự án khai thác khoáng sản, sản xuất thép

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, khảo sát và thu thập tài liệu;

- Phương pháp kế thừa;

- Phương pháp chuyên gia;

- Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp;

- Phương pháp so sánh.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 11/2017 đến tháng 04/2020)

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: TS. Mai Thế Toản

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây