Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ ba - 14/09/2010 20:06
Hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa X) đã công bố và đang tổ chức lấy ý kiến góp ý
của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân cho các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân từ ngày 15/9/2010 đến hết ngày 31/10/2010.

Để nghiên cứu, góp ý cho các văn kiện nêu trên, cũng như phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường xin đăng tải toàn văn dự thảo các văn kiện dưới đây (trích nguồn từ Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam):

1. Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

2. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

3. Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

Văn phòng Viện

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây