Lễ công bố “Đối tác hành động về nhựa & sức khỏe” (PLASTIC AND HEALTH ACTION PARTNERSHIP – PHA)

Lễ công bố “Đối tác hành động về nhựa & sức khỏe” (PLASTIC AND HEALTH ACTION PARTNERSHIP – PHA)

 •   17/12/2021 08:53:55 PM
 •   Đã xem: 116
Trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương (LSPP)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, ngày 17/12/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và 2 đối tác...

Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II

 •   24/03/2020 03:25:55 AM
 •   Đã xem: 1077
1. Tên dự án: Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II/Mainstreaming Climate Resilience and Environmental Protection for Green Secondary City Development 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Cơ...

Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam

 •   24/03/2020 03:25:29 AM
 •   Đã xem: 975
1. Tên phi dự án: Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam /Development of Ocean Accounts Partnership in Viet Nam 2. Nhà tài trợ: Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 4. Chủ dự án, các đơn...

Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu đối với hạ tầng quan trọng tại Châu Á

 •   24/03/2020 03:24:19 AM
 •   Đã xem: 991
1. Tên dự án: Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu đối với hạ tầng quan trọng tại Châu Á/Building Climate Resilience in Asia’s Critical Infrastructure 2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 4. Chủ dự án, các đơn vị đồng...

Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương

 •   24/03/2020 03:22:18 AM
 •   Đã xem: 945
1. Tên dự án: Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương/Supporting Implementation of the Environment-Related of SDGs in Asia and the Pacific 2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)...

Dự án Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS – Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam

 •   18/10/2018 04:50:39 AM
 •   Đã xem: 1567
1. Tên dự án: Dự án Đầu tư vào vốn tự nhiên và giao thông bền vững trong khu vực GMS – Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam 2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường 4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài...

Dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

 •   18/10/2018 04:44:36 AM
 •   Đã xem: 1615
1. Tên dự án: Dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam 2. Nhà tài trợ: Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMU) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường 4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài...

Chương trình Môi trường trọng điểm giai đoạn II tại Việt Nam

 •   11/10/2018 10:31:14 AM
 •   Đã xem: 1521
1. Tên dự án: Chương trình Môi trường trọngđiểm giai đoạn II tại Việt Nam 2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Địa điểm thực hiện dự án: - Dự án khu...

Dự án Dịch vụ Hệ sinh thái

 •   18/10/2018 04:37:56 AM
 •   Đã xem: 1609
1. Tên dự án: Dự án Dịch vụ Hệ sinh thái 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường 4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 5. Tổng...

Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 •   11/10/2018 09:02:26 AM
 •   Đã xem: 649
1. Tên dự án: Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 2. Nhà tài trợ: Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt-Bỉ (SCF) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài...

Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

 •   13/03/2016 04:57:19 PM
 •   Đã xem: 83
Đang vận động tài trợ

Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio tại Việt Nam

 •   13/03/2016 04:56:48 PM
 •   Đã xem: 1490
1. Tên dự án: Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5....

Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   13/03/2016 04:56:16 PM
 •   Đã xem: 2921
1. Tên dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết/ Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes.2. Nhà tài trợ: Qũy môi trường toàn cầu thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp quốc/ GEF funded through UNDP3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và...

Chương trình Môi trường trọng điểm

 •   13/03/2016 04:55:41 PM
 •   Đã xem: 72
Đang triển khai

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây