Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

Chủ nhật - 13/03/2016 04:56
1. Tên dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết/ Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes.2. Nhà tài trợ: Qũy môi trường toàn cầu thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp quốc/ GEF funded through UNDP3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện:- Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE- Cơ quan đồng thực hiện dự án (CIP):Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (BCA)/Tổng cục Môi trường (VEA)Biodiversity Conservation Agency (BCA)/VEA- Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình (Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình), Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên – Huế (Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế)5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 3,180,287 USD6. Thời gian thực hiện: 2015-20187. Địa điểm thực hiện: Hà Nội và hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình8. Mục tiêu chung của dự án: Thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới và tạo dựng năng lực cho việc quản lý hiệu quả các khu đất bảo tồn nhằm giảm thiểu những mối đe dọa hiện tại và nguy cơ đang hình thành từ các khu vực sinh cảnh liên kết 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai: đang triển khai10. Văn bản phê duyệt: - Ngày 9/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1131/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn viện trợ ODA không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF)- Ngày 13/04/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”

1. Tên dự án:
Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết/ Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes.
2. Nhà tài trợ: Qũy môi trường toàn cầu thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp quốc/ GEF funded through UNDP
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE
4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện:
- Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE
- Cơ quan đồng thực hiện dự án (CIP):
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (BCA)/Tổng cục Môi trường (VEA)
Biodiversity Conservation Agency (BCA)/VEA
- Cơ quan phối hợp thực hiện dự án: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình (Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình), Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên – Huế (Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế)
5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 3,180,287 USD
6. Thời gian thực hiện: 2015-2018
7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội và hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình
8. Mục tiêu chung của dự án:
Thiết lập các khu bảo tồn đất ngập nước mới và tạo dựng năng lực cho việc quản lý hiệu quả các khu đất bảo tồn nhằm giảm thiểu những mối đe dọa hiện tại và nguy cơ đang hình thành từ các khu vực sinh cảnh liên kết 
9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai: đang triển khai
10. Văn bản phê duyệt:
- Ngày 9/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1131/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn viện trợ ODA không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cầu (GEF)
- Ngày 13/04/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây