Dự án Quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á

Chủ nhật - 13/03/2016 04:51
1. Tên dự án: Quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)/Ngân hàng Thế giới (WB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 2.000.000 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2006 – 2011 7. Mục tiêu chung của dự án: Giảm thiểu các tác động về môi trường của chất thải vật nuôi thông qua việc sử dụng hợp lý các công nghệ tái sử dụng khí mê tan cho các trang trại ở vùng dự án được lựa chọn. 8. Các hợp phần chính: - Xây dựng và phổ biến các công nghệ và thông lệ giảm thiểu khí mê-tan - Nghiên cứu chính sách về năng lượng tái tạo và phát triển thị trường - Chiến lược tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, đào tạo và quản lý khoản tài trợ. 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã kết thúc

1. Tên dự án: Quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á

2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)/Ngân hàng Thế giới (WB)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE

4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE

5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 2.000.000

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2006 – 2011

7. Mục tiêu chung của dự án: Giảm thiểu các tác động về môi trường của chất thải vật nuôi thông qua việc sử dụng hợp lý các công nghệ tái sử dụng khí mê tan cho các trang trại ở vùng dự án được lựa chọn.

8. Các hợp phần chính:

- Xây dựng và phổ biến các công nghệ và thông lệ giảm thiểu khí mê-tan

- Nghiên cứu chính sách về năng lượng tái tạo và phát triển thị trường

- Chiến lược tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, đào tạo và quản lý khoản tài trợ.

9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã kết thúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây