Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương

Thứ hai - 23/03/2020 15:22
1. Tên dự án: Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương/Supporting Implementation of the Environment-Related of SDGs in Asia and the Pacific 2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 1,000,000 USD (cho dự án khu vực) 6. Thời gian thực hiện: 2019 - 2020 7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội 8. Mục tiêu chung của dự án: Giải quyết nhu cầu năng lực của các nước đang phát triển để triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) về môi trường 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đang triển khai 10. Văn bản phê duyệt: - Công văn số 8857/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực do ADB tài trợ - Quyết định số 3481/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt văn kiện dự án “Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”

1. Tên dự án: Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương/Supporting Implementation of the Environment-Related of SDGs in Asia and the Pacific

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện:
Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)
5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 1,000,000 USD (cho dự án khu vực)
6. Thời gian thực hiện: 2019 - 2020
7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội
8. Mục tiêu chung của dự án: Giải quyết nhu cầu năng lực của các nước đang phát triển để triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) về môi trường
9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đang triển khai
10. Văn bản phê duyệt:
- Công văn số 8857/VPCP-QHQT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực do ADB tài trợ
- Quyết định số 3481/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt văn kiện dự án “Hỗ trợ triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại Châu Á – Thái Bình Dương”

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây