Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Chủ nhật - 13/03/2016 04:53
1. Tên dự án: Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2. Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Thụy Điển (SIDA) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): SEK 6.037.208 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2011– 2013 7. Mục tiêu chung của dự án:Thiết lập mối quan hệ về thể chế dài hạn giữa Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT và các đối tác của Thụy Điển về tăng cường trách nhiệm và khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy việc quản lý xanh trong thực tiễn hoạt động hàng ngày của họ. 8. Các hợp phần chính: - Thay đổi tư duy doanh nghiệp - Tạo động cơ khuyến khích tốt hơn cho doanh nghiệp - Tăng cường khả năng cạnh tranh của SMEs - Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính - Xây dựng mạng lưới vận động chính sách 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai: đã kết thúc

1. Tên dự án: Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

2. Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Thụy Điển (SIDA)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE

4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE

5. Tổng ngân sách dự án (ODA): SEK 6.037.208

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2011– 2013

7. Mục tiêu chung của dự án:Thiết lập mối quan hệ về thể chế dài hạn giữa Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT và các đối tác của Thụy Điển về tăng cường trách nhiệm và khả năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy việc quản lý xanh trong thực tiễn hoạt động hàng ngày của họ.

8. Các hợp phần chính:

- Thay đổi tư duy doanh nghiệp

- Tạo động cơ khuyến khích tốt hơn cho doanh nghiệp

- Tăng cường khả năng cạnh tranh của SMEs

- Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính

- Xây dựng mạng lưới vận động chính sách

9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai: đã kết thúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây