Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II

Thứ hai - 23/03/2020 15:25
1. Tên dự án: Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II/Mainstreaming Climate Resilience and Environmental Protection for Green Secondary City Development 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Chủ dự án: Tổng cục Môi trường Đơn vị đồng thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 7,780,000 USD (do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện) 6. Thời gian thực hiện: 2020 - 2024 7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội 8. Mục tiêu chung của dự án: Tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đang triển khai 10. Văn bản phê duyệt: - Quyết định số 1226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 9 năm 2019 phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II” - Quyết định số 245/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II”

1. Tên dự án: Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II/Mainstreaming Climate Resilience and Environmental Protection for Green Secondary City Development

2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện:
Chủ dự án: Tổng cục Môi trường

Đơn vị đồng thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)
5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 7,780,000 USD (do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện)
6. Thời gian thực hiện: 2020 - 2024
7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội
8. Mục tiêu chung của dự án: Tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II
9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đang triển khai
10. Văn bản phê duyệt:
- Quyết định số 1226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 9 năm 2019 phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II”
- Quyết định số 245/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II”

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây