Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam

 •   13/03/2016 04:57:19 AM
 •   Đã xem: 379
Đang vận động tài trợ

Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio tại Việt Nam

 •   13/03/2016 04:56:48 AM
 •   Đã xem: 1806
1. Tên dự án: Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5....

Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết

 •   13/03/2016 04:56:16 AM
 •   Đã xem: 3316
1. Tên dự án: Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết/ Conservation of critical wetland protected areas and linked landscapes.2. Nhà tài trợ: Qũy môi trường toàn cầu thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp quốc/ GEF funded through UNDP3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và...

Chương trình Môi trường trọng điểm

 •   13/03/2016 04:55:41 AM
 •   Đã xem: 371
Đang triển khai

Tăng cường năng lực thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

 •   13/03/2016 04:55:18 AM
 •   Đã xem: 2641
1. Tên dự án: Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường/Strengthening capacity on natural resources and environment policy development and environmental performance 2. Nhà tài trợ: Chương trình phát triển Liên Hợp quốc/UNDP3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài...

Loại bỏ bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng Việt Nam

 •   13/03/2016 04:54:42 AM
 •   Đã xem: 2650
1. Tên dự án: Loại bỏ bóng đèn dây tóc thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng ở Việt Nam/ Phasing out incandescent lamps through lighting market transformation in Viet Nam2. Nhà tài trợ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)4. Chủ dự án, các...

Dịch vụ hệ sinh thái

 •   13/03/2016 04:54:13 AM
 •   Đã xem: 1171
1. Tên dự án: Dự án Dịch vụ Hệ sinh thái2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP)3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường5. Tổng ngân sách...

Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

 •   13/03/2016 04:53:33 AM
 •   Đã xem: 1764
1. Tên dự án: Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2. Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Thụy Điển (SIDA) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách...

Dự án Xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 •   13/03/2016 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 2707
1. Tên dự án: Xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 2. Nhà tài trợ: Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi...

Dự án Quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á

 •   13/03/2016 04:51:35 AM
 •   Đã xem: 2420
1. Tên dự án: Quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF)/Ngân hàng Thế giới (WB) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD...

Hài hoà các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững

 •   13/03/2016 04:48:20 AM
 •   Đã xem: 2409
1. Tên dự án: Hài hoà các mục tiêu giảm nghèo và môi trường trong chính sách và lập kế hoạch hướng tới phát triển bền vững 2. Nhà tài trợ: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)/Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây