Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio tại Việt Nam

Chủ nhật - 13/03/2016 04:56
1. Tên dự án: Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio 2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 975.000 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2015– 2018 7. Mục tiêu chung của dự án:Góp phần tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio thông qua việc đề xuất các công cụ quản lý và hỗ trợ việc lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu trong quá trình lập quy hoạch. 8. Các hợp phần chính: - Việt Nam có các công cụ quản lý môi trường trong đó xem xét các vấn đề môi trường toàn cầu - Việt Nam lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu vào quy hoạch chiến lược quốc gia và tiến trình phát triển 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã hoàn thành 10. Văn bản phê duyệt: - Ngày 17/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hànhQuyết định số 2597/QĐ-BTNMTvề việcphê duyệt danh mục Dựán do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ - Ngày 05/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1960/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Văn kiện Dựán “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio”.

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio

2. Nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE

4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE

5. Tổng ngân sách dự án (ODA): USD 975.000

6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2015– 2018

7. Mục tiêu chung của dự án:Góp phần tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio thông qua việc đề xuất các công cụ quản lý và hỗ trợ việc lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu trong quá trình lập quy hoạch.

8. Các hợp phần chính:

- Việt Nam có các công cụ quản lý môi trường trong đó xem xét các vấn đề môi trường toàn cầu

- Việt Nam lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu vào quy hoạch chiến lược quốc gia và tiến trình phát triển

9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã hoàn thành

10. Văn bản phê duyệt:

- Ngày 17/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hànhQuyết định số 2597/QĐ-BTNMTvề việcphê duyệt danh mục Dựán do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ

- Ngày 05/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1960/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Văn kiện Dựán “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio”.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây