Tăng cường năng lực thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Chủ nhật - 13/03/2016 04:55
1. Tên dự án: Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường/Strengthening capacity on natural resources and environment policy development and environmental performance 2. Nhà tài trợ: Chương trình phát triển Liên Hợp quốc/UNDP3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện:- Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE- Cơ quan đồng thực hiện dự án (CIP):Tổng cục môi trường/Vietnam Environment Administration (VEA)Tổng cục Biển và hải đảo/Vietnam Administration of Sea and Islands (VASI)Tổng cục địa chất và khoáng sản5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 2,790,000 USD6. Thời gian thực hiện: 2013-20167. Địa điểm thực hiện: Hà Nội8. Mục tiêu chung của dự án: - Tăng cường năng lực cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị nghiên cứu liên quan trong việc thực hiện phân tích chính sách dựa trên bằng chứng, cung cấp cơ sở cho việc xây dựng chính sách và quy hoạch- Xây dựng chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đồng bộ, toàn diện và thống nhất hơn- Nâng cao chất lượng hoạt động môi trường ở cấp tỉnh và ngành thông qua triển khai áp dụng công cụ và cơ chế mới nhằm tăng cường thực hiện luật pháp9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã hoàn thành10. Văn bản phê duyệt: - Văn bản số 112/TTg-QHQT ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án đợt 5 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016/- Quyết định số 1059/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường”

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường/Strengthening capacity on natural resources and environment policy development and environmental performance

2. Nhà tài trợ: Chương trình phát triển Liên Hợp quốc/UNDP
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE
4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện:
- Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE
- Cơ quan đồng thực hiện dự án (CIP):
Tổng cục môi trường/Vietnam Environment Administration (VEA)
Tổng cục Biển và hải đảo/Vietnam Administration of Sea and Islands (VASI)
Tổng cục địa chất và khoáng sản
5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 2,790,000 USD
6. Thời gian thực hiện: 2013-2016
7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội
8. Mục tiêu chung của dự án:
- Tăng cường năng lực cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị nghiên cứu liên quan trong việc thực hiện phân tích chính sách dựa trên bằng chứng, cung cấp cơ sở cho việc xây dựng chính sách và quy hoạch
- Xây dựng chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đồng bộ, toàn diện và thống nhất hơn
- Nâng cao chất lượng hoạt động môi trường ở cấp tỉnh và ngành thông qua triển khai áp dụng công cụ và cơ chế mới nhằm tăng cường thực hiện luật pháp
9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đã hoàn thành
10. Văn bản phê duyệt:
- Văn bản số 112/TTg-QHQT ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án đợt 5 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016/
- Quyết định số 1059/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt văn kiện dự án “Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường”

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây