Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam

Thứ hai - 23/03/2020 15:25
1. Tên phi dự án: Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam /Development of Ocean Accounts Partnership in Viet Nam 2. Nhà tài trợ: Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện: Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) 5. Tổng ngân sách phi dự án (ODA): 35,000 USD (cho dự án khu vực) 6. Thời gian thực hiện: 2019 - 2020 7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội 8. Mục tiêu chung của phi dự án: Hỗ trợ Việt Nam xây dựng Mạng lưới đối tác hạch toán tài khoản biển/đại dương, thử nghiệm phương pháp tính toán tài khoản đại dương để giám sát SDG14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển. 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đang triển khai 10. Văn bản phê duyệt: Quyết định số 329/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam”

1. Tên phi dự án: Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam /Development of Ocean Accounts Partnership in Viet Nam

2. Nhà tài trợ: Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP)
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
4. Chủ dự án, các đơn vị đồng thực hiện:
Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)
5. Tổng ngân sách phi dự án (ODA): 35,000 USD (cho dự án khu vực)
6. Thời gian thực hiện: 2019 - 2020
7. Địa điểm thực hiện: Hà Nội
8. Mục tiêu chung của phi dự án: Hỗ trợ Việt Nam xây dựng Mạng lưới đối tác hạch toán tài khoản biển/đại dương, thử nghiệm phương pháp tính toán tài khoản đại dương để giám sát SDG14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển.
9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai): đang triển khai
10. Văn bản phê duyệt:
Quyết định số 329/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Xây dựng Mạng lưới đối tác về hạch toán tài khoản đại dương tại Việt Nam”

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây