Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thứ tư - 10/10/2018 21:02
1. Tên dự án: Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 2. Nhà tài trợ: Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt-Bỉ (SCF) 3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE 4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE 5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 62.000 EUR 6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2018 – 2019 8. Mục tiêu chung của dự án: Hiểu biết được những kinh nghiệm quốc tế về quản lý việc sản xuất, buôn bán, sử dụng và thải chất thải nhựa ra biển, các tác động của chất thải nhựa ở biển và các lựa chọn khác để thay thế sử dụng sản phẩm nhựa, cũng như quản lý việc buôn bán, sử dụng và thải chất thải nhựa ra biển, các tác động của chất thải nhựa ở biển và các lựa chọn khác để thay thế sử dụng sản phẩm nhựa để giảm lượng chất thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án cũng có mục đích cung cấp các bài học kinh nghiệm về quản lý việc buôn bán, sử dụng và thải chất thải nhựa để Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sử dụng để xây dựng các chính sách và quy định pháp luật nhằm giảm thiểu lượng rác thải ở biển ở Việt Nam. 9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai: đang triển khai 10. Văn bản phê duyệt: - Ngày 13/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BTNMT phê duyệt chủ trương đầu tư dựán “Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” - Ngày 16/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2258/QĐ-BTNMT về việc đầu tư dự án “Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” sử dụng viện trợ không hoàn lại củaQuỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt-Bỉ (SCF).

1. Tên dự án: Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2. Nhà tài trợ: Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt-Bỉ (SCF)

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường/MONRE

4. Chủ dự án: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ISPONRE

5. Tổng ngân sách dự án (ODA): 62.000 EUR

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2018 – 2019

8. Mục tiêu chung của dự án: Hiểu biết được những kinh nghiệm quốc tế về quản lý việc sản xuất, buôn bán, sử dụng và thải chất thải nhựa ra biển, các tác động của chất thải nhựa ở biển và các lựa chọn khác để thay thế sử dụng sản phẩm nhựa, cũng như quản lý việc buôn bán, sử dụng và thải chất thải nhựa ra biển, các tác động của chất thải nhựa ở biển và các lựa chọn khác để thay thế sử dụng sản phẩm nhựa để giảm lượng chất thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án cũng có mục đích cung cấp các bài học kinh nghiệm về quản lý việc buôn bán, sử dụng và thải chất thải nhựa để Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sử dụng để xây dựng các chính sách và quy định pháp luật nhằm giảm thiểu lượng rác thải ở biển ở Việt Nam.

9. Tình trạng dự án (hoàn thành/đang triển khai: đang triển khai

10. Văn bản phê duyệt:

- Ngày 13/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BTNMT phê duyệt chủ trương đầu tư dựán “Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”

- Ngày 16/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2258/QĐ-BTNMT về việc đầu tư dự án “Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục và truyền thông về rác thải nhựa ở biển tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” sử dụng viện trợ không hoàn lại củaQuỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt-Bỉ (SCF).

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây