IMG 8414

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

 •   26/09/2022 06:22:00 AM
 •   Đã xem: 122
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do ThS. Nguyễn Thế Thông làm chủ nghiệm. Hội...
Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường

Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường

 •   16/05/2022 05:37:22 AM
 •   Đã xem: 262
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2002-2022), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường. Đến dự và phát...

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực môi trường

 •   12/01/2022 09:03:52 PM
 •   Đã xem: 198
Các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực môi trường được phát hiện, làm rõ nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BVMT ở nước ta.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển

 •   12/01/2022 09:00:22 PM
 •   Đã xem: 171
Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển; Đề xuất được một số giải pháp chung về kiểm soát chất thải nhựa trên biển ở Việt Nam.

Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử; xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   12/01/2022 05:26:15 AM
 •   Đã xem: 159
Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử isponre.gov.vn; Xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; cập nhật trang thông tin điện tử; duy trì hoạt động thư viện và xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành năm 2019 của Viện

 •   12/01/2022 05:21:02 AM
 •   Đã xem: 154
Phát triển hoạt động thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ và chính xác ; cập nhật trang thông tin điện tử của Viện; Duy trì hoạt động thư viện; Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành; Góp phần đẩy mạnh việc công bố kết quả nghiên cứu,...

Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu của Viện

 •   12/01/2022 05:15:27 AM
 •   Đã xem: 155
Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường, cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động nghiên cứu chính sách quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường...; các vấn đề quản lý liên ngành, công cụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và...

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017

 •   12/01/2022 05:11:43 AM
 •   Đã xem: 152
Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường (QHBVMT) quốc gia; Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; Xác định các nội dung chủ...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thiết lập tài khoản đại dương và đề xuất nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam

 •   12/01/2022 04:44:19 AM
 •   Đã xem: 170
Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về cách tiếp cận xây dựng tài khoản đại dương, từ đó rút ra bài học tham khảo và đề xuất hướng nghiên cứu áp dụng phù hợp cho Việt Nam.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các phương pháp dự báo phục vụ xây dựng chiến lược tài nguyên, môi trường

 •   12/01/2022 04:37:53 AM
 •   Đã xem: 152
Rà soát, đánh giá thực hiện các phương pháp dự báo phục vụ xây dựng chiến lược trong khai thác, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế các phương pháp dự báo phục vụ xây dựng chiến lược trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; Đề...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học liên hệ

 •   12/01/2022 04:30:45 AM
 •   Đã xem: 138
Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại một số quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học liên hệ.

Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: Nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An

 •   12/01/2022 04:25:44 AM
 •   Đã xem: 149
Xác định được cơ sở lý luận áp dụng các mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ cho công tác hoạch định chính sách tài nguyên và môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ vào quản lý tài nguyên ở...

Rà soát, đánh giá các công cụ kinh tế đang áp dụng trong quản lý tài nguyên phục vụ xây dựng chính sách về quản lý tài nguyên

 •   12/01/2022 04:19:56 AM
 •   Đã xem: 154
Nghiên cứu và phát hiện các bất cập và hạn chế của các công cụ kinh tế áp dụng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Đề xuất các hướng hoàn thiện các công cụ kinh tế áp dụng trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

 •   12/01/2022 04:13:46 AM
 •   Đã xem: 153
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế ASEAN đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây