Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

 •   15/05/2023 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 76
Nghiên cứu đặt mục tiêu xác lập được cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng và thử nghiệm thành công bộ tiêu chí; dự thảo được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai bộ tiêu chí này.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị

 •   15/05/2023 10:27:02 AM
 •   Đã xem: 51
Nghiên cứu được triển khai nhằm hệ thống hóa được cơ sở lý luận, kinh nghiệp quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải; và đề xuất được các giải pháp, chính sách khả thi nhằm huy động đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tham gia xử lý nước thải ở Việt nam làm...

Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   21/04/2023 05:34:58 PM
 •   Đã xem: 51
Nhóm thực hiện nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2022 nhằm hỗ trợ, phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   21/04/2023 05:24:00 PM
 •   Đã xem: 50
Nhiệm vụ nhằm quản lý hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, góp phần đạt được mục tiêu phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đối tác công tư trong ngành nước và đề xuất giải pháp áp dụng cho Việt Nam

 •   21/04/2023 04:35:50 PM
 •   Đã xem: 68
Nhóm thực hiện nhiệm vụ đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về áp dụng đối tác công tư trong ngành nước và đề xuất giải pháp áp dụng cơ chế đối tác công tư trong một số lĩnh vực trọng tâm của ngành nước của Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lộ trình, phương thức thực hiện mục tiêu các-bon trung tính và gợi ý cho Việt Nam

 •   21/04/2023 04:25:17 PM
 •   Đã xem: 45
Nhiệm vụ được triển khai nhằm tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia về phát triển lộ trình, phương thức thực hiện mục tiêu các-bon trung tính và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thuế bảo vệ môi trường và đề xuất lộ trình hoàn thiện quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam

 •   21/04/2023 04:01:18 PM
 •   Đã xem: 184
Nhiệm vụ đặt mục tiêu hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về quy định pháp luật thuế bảo vệ môi trường và đề xuất được lộ trình hoàn thiện quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia tích hợp kinh tế với môi trường và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

 •   21/04/2023 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 56
Nhiệm vụ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia tích hợp kinh tế với môi trường; đề xuất giải pháp trong áp dụng thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia đối với Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề

 •   21/04/2023 10:36:22 AM
 •   Đã xem: 54
Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ là tổng hợp, làm rõ cơ sở lý luận về huy động nguồn lực bảo vệ môi trường làng nghề, từ đó đề xuất định hướng cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ tham gia xây dựng, thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề phù hợp cho Việt Nam.

Cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong năm 2021 trên trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   20/04/2023 11:30:39 AM
 •   Đã xem: 64
Nhiệm vụ được thực hiện nhằm cập nhật kết quả nghiên cứu khoa học của Viện; phát triển hoạt động thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin về các hoạt động khác; cập nhật trang thông tin điện tử của Viện; góp phần đẩy mạnh việc công bố kết quả nghiên cứu, khuyến khích chia sẻ...

Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2021 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   20/04/2023 10:30:53 AM
 •   Đã xem: 67
Nhiệm vụ hướng đến mục tiêu quản lý hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường góp phần đạt được mục tiêu phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất phương hướng hoàn thiện các công cụ chính sách ở Việt Nam về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn

 •   12/04/2023 05:34:00 PM
 •   Đã xem: 61
Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ là hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn; từ đó đề xuất các định hướng hoàn thiện các công cụ chính sách cho việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản...

Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2021 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   11/04/2023 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 51
​​​​​​​Nhiệm vụ được thực hiện nhằm hỗ trợ, phục vụ tốt cho các hoạt động của Viện, góp phần xây dựng Viện ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong bảo vệ, quản lý và khai thác hiệu quả tài sản công là đất đai, góp phần đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

 •   10/04/2023 03:20:59 PM
 •   Đã xem: 135
Nghiên cứu được triển khai nhằm phát hiện các bất cập trong nội dung quản lý tài sản công là đất đai được đề cập trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây