Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 ngành tài nguyên và môi trường

Thứ hai - 15/05/2023 03:52
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đề xuất được cơ sở khoa học về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường; đề xuất được cơ sở khoa học về xây dựng định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2030; đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường và xác định được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của những kết quả đạt được; và đề xuất được định hướng phát triển về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với đặc điểm của ngành và đặc thù của từng lĩnh vực trong ngành.

         Tên nhiệm vụ

          Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 ngành tài nguyên và môi trường

          Chủ nhiệm nhiệm vụ

          ThS. Đặng Thị Phương Hà

          Các thành viên chính

TS. Nguyễn Sỹ Linh

TS. Mai Thanh Dung

TS. Lại Văn Mạnh

TS. Kim Thị Thúy Ngọc

ThS. Hoàng Thanh Hương

TS. Hoàng Hồng Hạnh

TS. Đặng Trung Tú

ThS. Phạm Thị Minh Thủy

TS. Nguyễn Tùng Lâm

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Đề xuất được cơ sở khoa học về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường;

- Đề xuất được cơ sở khoa học về xây dựng định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2030;

- Đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường và xác định được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của những kết quả đạt được;

- Đề xuất được định hướng phát triển về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với đặc điểm của ngành và đặc thù của từng lĩnh vực trong ngành

Các nội dung chính:

        - Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong ngành tài nguyên và môi trường;

- Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học về xây dựng định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành tài nguyên và môi trường;

- Nội dung 3: Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 của ngành tài nguyên và môi trường;

- Nội dung 4: Đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thời gian thực hiện

Từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2022

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây