Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

Thứ hai - 20/03/2023 05:56
Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ quá trình phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng; đề xuất công cụ phù hợp và các giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam.

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Tô Ngọc Vũ

Thư ký khoa học

ThS. Nguyễn Thị Lý

Các thành viên chính

  • ThS. Phạm Thị Minh Thủy
  • TS. Lại Văn Mạnh
  • PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh
  • TS. Hoàng Hồng Hạnh
  • ThS. Đinh Thu Trang
  • TS. Chu Thị Quỳnh Diệp
  • TS. Nguyễn Thị Hương
  • ThS. Đào Đình Đức

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ quá trình phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng.

- Đề xuất công cụ phù hợp để hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng.

- Đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam.

Các nội dung nghiên cứu chính 

Nội dung 1. Cơ sở lý luận về phương pháp phân tích đánh đổi trong phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

Nội dung 2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

Nội dung 3. Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí và lựa chọn công cụ phù hợp để hỗ trợ thực hiện phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

Nội dung 4. Thử nghiệm sử dụng công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trên địa bàn vùng Bắc Trung Bộ

Nội dung 5. Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách theo hướng điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng ở Việt Nam

Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022)

- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

           1.274.798.000 đồng

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây