Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất phương hướng hoàn thiện các công cụ chính sách ở Việt Nam về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn

Thứ tư - 12/04/2023 05:34
Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ là hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn; từ đó đề xuất các định hướng hoàn thiện các công cụ chính sách cho việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn ở Việt Nam.

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất phương hướng hoàn thiện các công cụ chính sách ở Việt Nam về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Nguyễn Thu Trang

Các thành viên chính

TS. Lại Văn Mạnh

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Hoàng Nam

ThS. Tạ Đức Bình

CN. Đỗ Thị Thanh Ngà

TS. Mai Thế Toản

ThS. Nguyễn Thế Thông

CN. Lê Trung Thành

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn;

- Đề xuất các định hướng hoàn thiện các công cụ chính sách cho việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn ở Việt Nam.

Các nội dung nghiên cứu chính

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn;

- Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trogn áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn, đúc rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (kinh nghiệm của các nước tiêu biểu thuộc EU, kinh nghiệm của 2 quốc gia điển hình là Nhật Bản, Hàn Quốc);

- Nội dung 3: Rà soát thực tiễn các cơ chế, chính sách của Việt Nam về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn;

- Nội dung 4: Đề xuất một số phương hướng hoàn thiện các công cụ chính sách về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn ở Việt Nam.

 Thời gian thực hiện

          Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây