Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017

Thứ ba - 14/02/2023 22:13
Nghiên cứu có mục tiêu cung cấp, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường (QHBVMT) quốc gia; cung cấp, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia và bước đầu đề xuất khung logic đối với bộ tiêu chí xây dựng QHBVMT.

           Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Hoàng Hồng Hạnh

Các thành viên chính

TS. Nguyễn Trung Thắng

CN. Trần Quý Trung

ThS. Vũ Thị Thanh Nga

ThS. Hoàng Thị Hiền

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường (QHBVMT) quốc gia;

- Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia;

- Xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia và bước đầu đề xuất khung logic đối với bộ tiêu chí xây dựng QHBVMT. 

Các nội dung nghiên cứu chính

- Nội dung 1: Tổng quan về bộ tiêu chí xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT;

- Nội dung 2: Nghiên cứu xác định bộ tiêu chí xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT;

- Nội dung 3: Đánh giá thực trạng công tác xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT ở Việt Nam;

- Nội dung 4: Xác định mục tiêu và các nội dung chủ yếu của QHBVMT quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thời gian thực hiện

Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây