Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng

Thứ hai - 05/02/2024 05:22
Một trong những mục tiêu chính của nhiệm vụ là đề xuất được phương pháp xác định giá trị của tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản; phương pháp và quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản ở Việt Nam.

Tên nhiệm vụ (tên, mã số): Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng. Mã số đề tài: TNMT.2022.01.37.

Chủ nhiệm nhiệm vụ (học hàm, học vị, tên): ThS. Tạ Đức Bình.

Thư ký khoa học (học hàm, học vị, tên): TS. Lại Văn Mạnh

Các thành viên chính (học hàm, học vị, tên): 

ThS. Tạ Đức Bình

TS. Lại Văn Mạnh

TS. Mai Thanh Dung

TS. Mai Thế Toản

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

TS. Nguyễn Hoàng Nam

TS. Nguyễn Anh Trụ

TS. Nguyễn Quốc Định

TS. Thân Văn Đón

ThS. Phan Mai Linh

Mục tiêu của nhiệm vụ:

            - Tổng quan được việc xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản; quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam;

            - Đánh giá được thành công, bất cập về chủ trương, chính sách và thực tiễn xác định giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản; khả năng áp dụng các công cụ đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước và địa chất ở Việt Nam;

            - Đề xuất được phương pháp xác định giá trị của tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản; phương pháp và quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản ở Việt Nam.

Các nội dung nghiên cứu chính

          Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng.

          Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên địa chất, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng (đối với di sản địa chất, thông tin địa chất).

          Nội dung 3. Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên khoáng sản, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023)

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây