Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam

Thứ tư - 12/01/2022 03:19
Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn về các TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; Đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Đinh Thu Trang

Thư ký khoa học

ThS. Tô Ngọc Vũ

Các thành viên chính

- ThS. Đinh Thu Trang - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- ThS. Tô Ngọc Vũ - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- ThS. Phạm Thị Minh Thủy - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- ThS. Nguyễn Thị Lý- Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- CN. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- ThS. Lưu Lê Hường - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- CN. Phạm Kim Long - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

- ThS. Nguyễn Văn Chiến - Cục Đăng ký đất đai – TC Quản lý Đất đai

- ThS. Nguyễn Minh Khoa - Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn về các TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai;

- Đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1: Tổng quan về các TTHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai.

1.1. Cơ sở lý luận về TTHC và cải cách TTHC trong quản lý và sử dụng đất đai.      

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc cải cách TTHC trong quản lý và sử dụng đất

1.3. Nghiên cứu chính sách pháp luật về TTHC trong quản lý và sử dụng  đất ở các cấp

1.4. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về các chính sách pháp luật liên quan đến TTHC trong lĩnh vực đất đai.

1.5. Nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện việc cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai trong nội dung các chương trình cải cách hành chính nhà nước.

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng việc cải cách TTHC trong quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam.

2.1. Đánh giá thực trạng chính sách, pháp luật về các TTHC trong quản lý và sử dụng đất

2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai.

2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thuộc cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đất đai tại địa phương.

2.4. Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của các Văn phòng đăng ký đất đai.  

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp thúc đẩy việc cải cách TTHC trong quản lý và sử dụng đất đai trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nội dung 4: Đề xuất cải cách một số TTHC trong quản lý và sử dụng đất đai

Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi

Thời gian thực hiện: 6/2016 – 6/2019

Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Tổng kinh phí thực hiện: 1.363.000.000 đồng

Trong đó, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước: 1.363.000.000 đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây