Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp

Thứ tư - 12/10/2022 00:01
Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; và đề xuất nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Phạm Ánh Huyền

Các thành viên chính

TS. Đặng Trung Tú

TS. Dương Thanh An

ThS. Nguyễn Thị Huyền

ThS. Đào Hương Giang

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng

ThS. Phan Thị Thu Hương

ThS. Lương Thị Thùy Linh

ThS. Nguyễn Hữu Đạt

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Đề xuất được nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế. 

Các nội dung nghiên cứu chính

+ Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệp quốc tế về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

+ Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, yêu cầu hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế. 

+ Nội dung 3: Phân tích, đánh giá, đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

+ Nội dung 4: Đề xuất nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 06 năm 2022.

Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt

        1.155.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây