Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc và đề xuất áp dụng, kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương

Thứ ba - 14/02/2023 05:09
Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc, mô hình quản lý theo vùng lãnh thổ, vùng sinh thái và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc đối với một số lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, trong đó, nghiên cứu phạm vi quản lý theo địa phương, vùng lãnh thổ, vùng sinh thái, phục vụ việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương trong giai đoạn tới.

        Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc và đề xuất áp dụng, kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Nguyễn Thị Huyền

Các thành viên chính

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

ThS. Trần Đức Huân

ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

TS. Chu Ngọc Kiên

ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

TS. Tạ Đình Thi

ThS. Đào Thị Hương Giang

ThS. Đoàn Thị Thanh Mỹ

ThS. Nguyễn Thị Hà

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc, mô hình quản lý theo vùng lãnh thổ, vùng sinh thái và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

- Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc đối với một số lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, trong đó, nghiên cứu phạm vi quản lý theo địa phương, vùng lãnh thổ, vùng sinh thái, phục vụ việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương trong giai đoạn tới.

Các nội dung nghiên cứu chính

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo ngành dọc (tản quyền).

- Nội dung 2: Thực trạng quản lý và tổ chức bộ máy quản lý ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương.

- Nội dung 3: Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc đối với một số lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, áp dụng đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương.

- Nội dung 4: Kiến nghị, đề xuất các chủ trương, chính sách kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường.

Thời gian thực hiện

Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020

Tổng số kinh phí thực hiện

         1.772 triệu đồng.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây