Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thứ sáu - 28/01/2022 01:03
Đề xuất được Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng, phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Phan Thị Kim Oanh

Các thành viên chính

ThS. Vũ Thị Thanh Nga

TS. Mai Thanh Dung

TS. Lê Trịnh Hải

TS. Trần Ngọc Cường

TS. Nguyễn Sỹ Linh

TS. Nguyễn Hoàng Nam

TS. Đặng Trung Tú

ThS. Nguyễn Minh Khoa

CN. Trần Thu Trang

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Đề xuất được Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng, phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các nội dung nghiên cứu chính

+ Nội dung 1: Cơ sở lý luận về đánh giá tác động của các dự án đầu tư phát triển tới hệ sinh thái rừng.

+ Nội dung 2: Đánh giá thực trạng tác động của các dự án đầu tư phát triển tới hệ sinh thái rừng ở Việt Nam.

+ Nội dung 3: Đề xuất Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng trong quy trình đánh giá tác động môi trường.

+ Nội dung 4: Xây dựng Hướng dẫn đánh giá tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 07 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021.

Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt

        2.081.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm tám mươi mốt triệu đồng).

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây