Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2021 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   19/04/2023 10:30:53 PM
 •   Đã xem: 175
Nhiệm vụ hướng đến mục tiêu quản lý hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường góp phần đạt được mục tiêu phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất phương hướng hoàn thiện các công cụ chính sách ở Việt Nam về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn

 •   12/04/2023 05:34:00 AM
 •   Đã xem: 209
Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ là hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn; từ đó đề xuất các định hướng hoàn thiện các công cụ chính sách cho việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản...

Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2021 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   11/04/2023 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 152
​​​​​​​Nhiệm vụ được thực hiện nhằm hỗ trợ, phục vụ tốt cho các hoạt động của Viện, góp phần xây dựng Viện ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong bảo vệ, quản lý và khai thác hiệu quả tài sản công là đất đai, góp phần đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

 •   10/04/2023 03:20:59 AM
 •   Đã xem: 297
Nghiên cứu được triển khai nhằm phát hiện các bất cập trong nội dung quản lý tài sản công là đất đai được đề cập trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước tại các địa phương và đề xuất...

 •   06/04/2023 11:44:00 PM
 •   Đã xem: 160
Trong phạm vi nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước tại các địa phương, để từ đó đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận liên kết sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trong xây dựng các quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch năm 2017 của Việt Nam

 •   06/04/2023 04:20:38 AM
 •   Đã xem: 213
Nhóm thực hiện nhiệm vụ đã nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận liên kết sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trong xây dựng các quy hoạch vùng, từ đó rút ra bài học tham khảo và đề xuất hướng nghiên cứu áp dụng phù hợp cho Việt Nam.

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn lực thực hiện các hành động khí hậu và đề xuất bài học cho Việt Nam trong việc thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)

 •   05/04/2023 04:28:54 AM
 •   Đã xem: 157
Nghiên cứu đã tiến hành rà soát và phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển, đang phát triển về huy động nguồn lực thực hiện các hành động khí hậu, tổng hợp các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong huy động nguồn lực thực hiện NDC.

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường

 •   03/04/2023 10:12:37 PM
 •   Đã xem: 313
Nghiên cứu nhằm xây dựng được bộ tiêu chí và quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ đối với 02 loại hình dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường: Điều tra cơ bản và quan trắc, dự báo.

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

 •   20/03/2023 05:56:00 AM
 •   Đã xem: 340
Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ quá trình phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng; đề xuất công cụ phù hợp và...

Nghiên cứu, phân tích việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

 •   16/03/2023 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 275
Nhiệm vụ được triển khai nhằm phân tích, đánh giá được tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) về tài nguyên và môi trường của Liên hợp quốc và chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 và đề xuất giải pháp thực hiện cho Việt Nam.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai

 •   15/03/2023 11:38:12 PM
 •   Đã xem: 362
​​​​​​​Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu cung cấp cơ sở pháp lý về chế định quyền bề mặt, cơ sở khoa học về các chính sách thực hiện quyền bề mặt; và đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đất ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 •   21/02/2023 03:10:34 AM
 •   Đã xem: 367
Nghiên cứu đã hoàn thành và đạt được mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đất ven biển theo hướng phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của việc sử dụng đất ven biển theo hướng phát triển...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng bộ chỉ số đổi mới sinh thái (eco innovation index) hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho Việt Nam

 •   21/02/2023 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 348
Nghiên cứu hướng đến mục tiêu xây dựng được bộ chỉ số đổi mới sinh thái phù hợp cho Việt Nam và xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá mức độ đổi mới sinh thái của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất phương pháp đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở nước ta và thử nghiệm cho một khu vực

 •   19/02/2023 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 298
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu lựa chọn được mô hình đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở Việt Nam; xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở Việt Nam.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây