Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận liên kết sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trong xây dựng các quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch năm 2017 của Việt Nam

 •   06/04/2023 04:20:38 AM
 •   Đã xem: 123
Nhóm thực hiện nhiệm vụ đã nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận liên kết sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trong xây dựng các quy hoạch vùng, từ đó rút ra bài học tham khảo và đề xuất hướng nghiên cứu áp dụng phù hợp cho Việt Nam.

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn lực thực hiện các hành động khí hậu và đề xuất bài học cho Việt Nam trong việc thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)

 •   05/04/2023 04:28:54 AM
 •   Đã xem: 85
Nghiên cứu đã tiến hành rà soát và phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển, đang phát triển về huy động nguồn lực thực hiện các hành động khí hậu, tổng hợp các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong huy động nguồn lực thực hiện NDC.

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường

 •   03/04/2023 10:12:37 PM
 •   Đã xem: 143
Nghiên cứu nhằm xây dựng được bộ tiêu chí và quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ đối với 02 loại hình dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường: Điều tra cơ bản và quan trắc, dự báo.

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng

 •   20/03/2023 05:56:00 AM
 •   Đã xem: 152
Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích đánh đổi giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai phục vụ quá trình phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng; đề xuất công cụ phù hợp và...

Nghiên cứu, phân tích việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

 •   16/03/2023 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 113
Nhiệm vụ được triển khai nhằm phân tích, đánh giá được tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) về tài nguyên và môi trường của Liên hợp quốc và chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 và đề xuất giải pháp thực hiện cho Việt Nam.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai

 •   15/03/2023 11:38:12 PM
 •   Đã xem: 140
​​​​​​​Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu cung cấp cơ sở pháp lý về chế định quyền bề mặt, cơ sở khoa học về các chính sách thực hiện quyền bề mặt; và đề xuất chính sách thực hiện quyền bề mặt trong quản lý nhà nước về đất đai.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đất ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 •   21/02/2023 03:10:34 AM
 •   Đã xem: 122
Nghiên cứu đã hoàn thành và đạt được mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đất ven biển theo hướng phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của việc sử dụng đất ven biển theo hướng phát triển...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng bộ chỉ số đổi mới sinh thái (eco innovation index) hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho Việt Nam

 •   21/02/2023 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 152
Nghiên cứu hướng đến mục tiêu xây dựng được bộ chỉ số đổi mới sinh thái phù hợp cho Việt Nam và xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá mức độ đổi mới sinh thái của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất phương pháp đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở nước ta và thử nghiệm cho một khu vực

 •   19/02/2023 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 132
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu lựa chọn được mô hình đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở Việt Nam; xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí ở Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017

 •   14/02/2023 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 121
Nghiên cứu có mục tiêu cung cấp, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường (QHBVMT) quốc gia; cung cấp, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; xác định các...

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc và đề xuất áp dụng, kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương

 •   14/02/2023 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 229
Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc, mô hình quản lý theo vùng lãnh thổ, vùng sinh thái và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành...

Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

 •   13/02/2023 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 183
Nghiên cứu nhằm c​​​ung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; làm rõ thực trạng huy động nguồn lực của khu vực tư nhân và các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia của khu vực tư nhân trong việc...

Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong năm 2022 trên trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   08/02/2023 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 315
Mục tiêu của nhiệm vụ là truyền thông khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ và chính xác về kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì, tham gia, phối hợp thực hiện trong năm 2022; Cập nhật thông tin tại các...

Nghiên cứu, cập nhật các chỉ số đánh giá tài nguyên và môi trường trong mục tiêu phát triển bền vững và bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

 •   07/02/2023 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 131
Nghiên cứu đặt mục tiêu rà soát, cập nhật các chỉ số đánh giá tài nguyên và môi trường trong mục tiêu phát triển bền vững và bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và đề xuất hoàn thiện các chỉ số của Việt Nam.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây