Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp

 •   12/10/2022 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 48
Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; và đề xuất nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận...
IMG 8409

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường

 •   26/09/2022 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 287
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường do ThS. Vũ Đăng Tiếp...
IMG 8414

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

 •   26/09/2022 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 223
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do ThS. Nguyễn Thế Thông làm chủ nghiệm. Hội...
Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường

Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường

 •   16/05/2022 05:37:22 PM
 •   Đã xem: 322
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2002-2022), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường. Đến dự và phát...

Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép nội dung của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển (CQK) của Việt Nam

 •   11/05/2022 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 47
Cung cấp cơ sở khoa học về việc lồng ghép NDC vào CQK phát triển ở Việt Nam; Đánh giá được thực trạng lồng ghép BĐKH ở Việt Nam và các nội dung NDC đã đề cập trong các CQK của Việt Nam; Xây dựng quy trình lồng ghép nội dung NDC vào CQK phát triển ở Việt Nam.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho một số lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam

 •   19/04/2022 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 119
Đánh giá được nhu cầu, thực trạng, khả năng áp dụng kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam; và đề xuất các giải pháp có tính khả thi thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 •   28/01/2022 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 51
Đề xuất được Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng, phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng trong công tác lập báo cáo đánh giá tác...

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực môi trường

 •   13/01/2022 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 250
Các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực môi trường được phát hiện, làm rõ nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BVMT ở nước ta.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển

 •   13/01/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 241
Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển; Đề xuất được một số giải pháp chung về kiểm soát chất thải nhựa trên biển ở Việt Nam.

Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử; xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   12/01/2022 06:26:00 PM
 •   Đã xem: 227
Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Viện trên trang thông tin điện tử isponre.gov.vn; Xây dựng và cập nhật Báo cáo thường niên năm 2020 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; cập nhật trang thông tin điện tử; duy trì hoạt động thư viện và xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành năm 2019 của Viện

 •   12/01/2022 06:21:00 PM
 •   Đã xem: 199
Phát triển hoạt động thông tin, truyền thông khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ và chính xác ; cập nhật trang thông tin điện tử của Viện; Duy trì hoạt động thư viện; Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành; Góp phần đẩy mạnh việc công bố kết quả nghiên cứu,...

Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu của Viện

 •   12/01/2022 06:15:00 PM
 •   Đã xem: 208
Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường, cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động nghiên cứu chính sách quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường...; các vấn đề quản lý liên ngành, công cụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và...

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017

 •   12/01/2022 06:11:00 PM
 •   Đã xem: 201
Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường (QHBVMT) quốc gia; Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; Xác định các nội dung chủ...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thiết lập tài khoản đại dương và đề xuất nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam

 •   12/01/2022 05:44:00 PM
 •   Đã xem: 222
Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về cách tiếp cận xây dựng tài khoản đại dương, từ đó rút ra bài học tham khảo và đề xuất hướng nghiên cứu áp dụng phù hợp cho Việt Nam.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây