Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước chuyên ngành theo hệ thống ngành dọc và đề xuất áp dụng, kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương

 •   14/02/2023 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 545
Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành dọc, mô hình quản lý theo vùng lãnh thổ, vùng sinh thái và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo ngành...

Nghiên cứu, đề xuất chính sách huy động nguồn lực của khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

 •   13/02/2023 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 360
Nghiên cứu nhằm c​​​ung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; làm rõ thực trạng huy động nguồn lực của khu vực tư nhân và các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia của khu vực tư nhân trong việc...

Cập nhật thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong năm 2022 trên trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   08/02/2023 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 453
Mục tiêu của nhiệm vụ là truyền thông khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ và chính xác về kết quả nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì, tham gia, phối hợp thực hiện trong năm 2022; Cập nhật thông tin tại các...

Nghiên cứu, cập nhật các chỉ số đánh giá tài nguyên và môi trường trong mục tiêu phát triển bền vững và bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

 •   07/02/2023 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 294
Nghiên cứu đặt mục tiêu rà soát, cập nhật các chỉ số đánh giá tài nguyên và môi trường trong mục tiêu phát triển bền vững và bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và đề xuất hoàn thiện các chỉ số của Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn để xác định lộ trình và đề xuất giải pháp loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

 •   29/12/2022 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 407
Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về loại bỏ chất thải nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; Xây dựng Dự án về phương thức và lộ trình loại bỏ chất thải nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy bằng sản phẩm thay thế là bao bì thân thiện môi trường và Dự án xử...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp

 •   12/10/2022 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 297
Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; và đề xuất nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ chuyên môn, bộ phận...
IMG 8409

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường

 •   25/09/2022 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 527
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ và năng lực công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường do ThS. Vũ Đăng Tiếp...
IMG 8414

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

 •   26/09/2022 06:22:00 AM
 •   Đã xem: 490
Ngày 26/9/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do ThS. Nguyễn Thế Thông làm chủ nghiệm. Hội...
Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường

Hội thảo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường

 •   16/05/2022 05:37:22 AM
 •   Đã xem: 502
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2002-2022), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường. Đến dự và phát...

Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép nội dung của Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển (CQK) của Việt Nam

 •   10/05/2022 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 166
Cung cấp cơ sở khoa học về việc lồng ghép NDC vào CQK phát triển ở Việt Nam; Đánh giá được thực trạng lồng ghép BĐKH ở Việt Nam và các nội dung NDC đã đề cập trong các CQK của Việt Nam; Xây dựng quy trình lồng ghép nội dung NDC vào CQK phát triển ở Việt Nam.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho một số lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam

 •   18/04/2022 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 644
Đánh giá được nhu cầu, thực trạng, khả năng áp dụng kinh tế tuần hoàn trong một số lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam; và đề xuất các giải pháp có tính khả thi thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 •   28/01/2022 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 186
Đề xuất được Bộ chỉ số đánh giá mức độ tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng, phục vụ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động của các dự án đầu tư phát triển đến hệ sinh thái rừng trong công tác lập báo cáo đánh giá tác...

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực môi trường

 •   12/01/2022 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 370
Các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực môi trường được phát hiện, làm rõ nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BVMT ở nước ta.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển

 •   12/01/2022 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 384
Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất thải nhựa trên biển; Đề xuất được một số giải pháp chung về kiểm soát chất thải nhựa trên biển ở Việt Nam.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây