Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học liên hệ

 •   12/01/2022 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 203
Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại một số quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học liên hệ.

Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: Nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An

 •   12/01/2022 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 235
Xác định được cơ sở lý luận áp dụng các mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ cho công tác hoạch định chính sách tài nguyên và môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ vào quản lý tài nguyên ở...

Rà soát, đánh giá các công cụ kinh tế đang áp dụng trong quản lý tài nguyên phục vụ xây dựng chính sách về quản lý tài nguyên

 •   12/01/2022 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 286
Nghiên cứu và phát hiện các bất cập và hạn chế của các công cụ kinh tế áp dụng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Đề xuất các hướng hoàn thiện các công cụ kinh tế áp dụng trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

 •   12/01/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 251
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế ASEAN đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

Cơ sở khoa học áp dụng công cụ kinh tế lượng trong phân tích đánh giá các vấn đề kinh tế môi trường

 •   12/01/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 217
Hệ thống hóa cơ sở lý luận, lược khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước áp dụng công cụ kinh tế lượng trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế môi trường; làm cơ sở tham chiếu, hướng dẫn các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách áp dụng công cụ này trong đánh giá các chính sách về kinh...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn của Việt Nam trong vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường (MBA) trong ứng phó với biến đổi khí hậu

 •   12/01/2022 03:48:30 AM
 •   Đã xem: 220
Hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu; Đề xuất các định hướng cho việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng công nghệ địa không gian (Geospatial Technologies - GeoTech) trong quản lý đất đai tại Việt Nam

 •   12/01/2022 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 217
Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới đã và đang ứng dụng hiệu quả công nghệ địa không gian trong quản lý đất đai; Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ này trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ

 •   12/01/2022 03:34:07 AM
 •   Đã xem: 263
Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững

 •   12/01/2022 03:24:46 AM
 •   Đã xem: 207
Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển bền vững khoáng sản; bảo vệ quyền lợi người dân nơi có hoạt động khoáng sản; cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững; Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam

 •   12/01/2022 03:19:31 AM
 •   Đã xem: 351
Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn về các TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; Đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đất đai...

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước

 •   12/01/2022 03:10:31 AM
 •   Đã xem: 221
Rà soát, phát hiện các tồn tại, bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước; Đề xuất khuyến nghị về hoàn thiện chiến lược, chính sách trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước.

Nghiên cứu, cập nhật sáng kiến, cơ chế và chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, định hướng cho nghiên cứu tiếp theo

 •   12/01/2022 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 214
Cập nhật, phân tích các sáng kiến, cơ chế và chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, đề xuất nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam; Cung cấp thông tin về sáng kiến, cơ chế và chính sách mới về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới mà Việt Nam có thể xem xét, áp dụng nhằm nâng cao hiệu...

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

 •   01/12/2021 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 349
Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2019; Cập nhật thông tin về Hội nghị lần thứ 24 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24).

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

 •   01/12/2021 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 368
Cung cấp những phát hiện các vấn đề hạn chế, bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây