Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu của Viện

 •   12/01/2022 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 324
Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường, cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động nghiên cứu chính sách quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường...; các vấn đề quản lý liên ngành, công cụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và...

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch 2017

 •   12/01/2022 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 338
Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường (QHBVMT) quốc gia; Cung cấp, làm rõ được cơ sở lý luận, thực tiễn về Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện QHBVMT quốc gia; Xác định các nội dung chủ...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thiết lập tài khoản đại dương và đề xuất nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam

 •   12/01/2022 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 330
Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về cách tiếp cận xây dựng tài khoản đại dương, từ đó rút ra bài học tham khảo và đề xuất hướng nghiên cứu áp dụng phù hợp cho Việt Nam.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các phương pháp dự báo phục vụ xây dựng chiến lược tài nguyên, môi trường

 •   12/01/2022 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 308
Rà soát, đánh giá thực hiện các phương pháp dự báo phục vụ xây dựng chiến lược trong khai thác, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế các phương pháp dự báo phục vụ xây dựng chiến lược trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; Đề...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học liên hệ

 •   12/01/2022 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 278
Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về phối hợp liên ngành trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại một số quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học liên hệ.

Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: Nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An

 •   12/01/2022 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 327
Xác định được cơ sở lý luận áp dụng các mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ cho công tác hoạch định chính sách tài nguyên và môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ vào quản lý tài nguyên ở...

Rà soát, đánh giá các công cụ kinh tế đang áp dụng trong quản lý tài nguyên phục vụ xây dựng chính sách về quản lý tài nguyên

 •   12/01/2022 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 404
Nghiên cứu và phát hiện các bất cập và hạn chế của các công cụ kinh tế áp dụng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Đề xuất các hướng hoàn thiện các công cụ kinh tế áp dụng trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

 •   12/01/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 381
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế ASEAN đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

Cơ sở khoa học áp dụng công cụ kinh tế lượng trong phân tích đánh giá các vấn đề kinh tế môi trường

 •   12/01/2022 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 301
Hệ thống hóa cơ sở lý luận, lược khảo kinh nghiệm trong và ngoài nước áp dụng công cụ kinh tế lượng trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế môi trường; làm cơ sở tham chiếu, hướng dẫn các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách áp dụng công cụ này trong đánh giá các chính sách về kinh...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn của Việt Nam trong vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường (MBA) trong ứng phó với biến đổi khí hậu

 •   12/01/2022 03:48:30 AM
 •   Đã xem: 317
Hệ thống hóa được các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu; Đề xuất các định hướng cho việc vận dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng công nghệ địa không gian (Geospatial Technologies - GeoTech) trong quản lý đất đai tại Việt Nam

 •   12/01/2022 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 313
Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới đã và đang ứng dụng hiệu quả công nghệ địa không gian trong quản lý đất đai; Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ này trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại Việt Nam.

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ

 •   12/01/2022 03:34:07 AM
 •   Đã xem: 373
Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững

 •   12/01/2022 03:24:46 AM
 •   Đã xem: 285
Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển bền vững khoáng sản; bảo vệ quyền lợi người dân nơi có hoạt động khoáng sản; cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững; Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam

 •   12/01/2022 03:19:31 AM
 •   Đã xem: 445
Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn về các TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; Đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đất đai...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây