Nghiên cứu, cập nhật sáng kiến, cơ chế và chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, định hướng cho nghiên cứu tiếp theo

  •   12/01/2022 02:58:00 AM
  •   Đã xem: 303
Cập nhật, phân tích các sáng kiến, cơ chế và chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, đề xuất nghiên cứu áp dụng ở Việt Nam; Cung cấp thông tin về sáng kiến, cơ chế và chính sách mới về ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới mà Việt Nam có thể xem xét, áp dụng nhằm nâng cao hiệu...

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

  •   01/12/2021 10:53:00 PM
  •   Đã xem: 524
Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2019; Cập nhật thông tin về Hội nghị lần thứ 24 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24).

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

  •   01/12/2021 10:37:00 PM
  •   Đã xem: 532
Cung cấp những phát hiện các vấn đề hạn chế, bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

  •   01/12/2021 10:24:17 PM
  •   Đã xem: 536
Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK; Đề xuất khung bộ chỉ số đánh giá hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện Việt Nam làm công cụ đánh giá, giám sát tiến trình thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK phục vụ công tác...

Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu của Viện

  •   01/12/2021 09:55:26 PM
  •   Đã xem: 516
Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường, cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động nghiên cứu chính sách quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường...; các vấn đề quản lý liên ngành, công cụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây