Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Thứ sáu - 21/04/2023 05:24
Nhiệm vụ nhằm quản lý hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, góp phần đạt được mục tiêu phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

          Tên nhiệm vụ

Quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Doãn Ngọc Khanh

Các thành viên chính

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

TS. Mai Thanh Dung

TS. Kim Thị Thúy Ngọc

ThS. Hoàng Thanh Hương

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

ThS. Lê Thị Lệ Quyên

ThS. Đặng Thị Phương Hà

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

CN. Trần Thị Nguyệt Minh

Mục tiêu của nhiệm vụ

Mục tiêu tổng thể

Quản lý hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, góp phần đạt được mục tiêu phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể

- Triển khai các kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, góp phần đạt được mục tiêu phát triển Viện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Triển khai công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Viện đáp ứng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của đơn vị chủ trì, cơ quan chủ quản và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Triển khai công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong nước dài hạn (2021-2025) với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Các nội dung chính:

        - Nội dung 1: Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 của Viện;

- Nội dung 2: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện;

- Nội dung 3: Các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ khác của Viện;

- Nội dung 4: Xây dựng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ hợp tác trong nước và quốc tế năm 2023 của Viện.

Thời gian thực hiện

Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022

Kinh phí thực hiện

        731 triệu đồng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây