Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ

 •   24/01/2018 03:05:41 PM
 •   Đã xem: 1737
1. Mục tiêu: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ nhằm hỗ trợ, phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Viện. 2. Nội dung: - Xây dựng chương trình, lịch công tác của Lãnh đạo Viện và thông báo trên email cơ quan; - Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình hoạt...

Kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp bảo đảm vấn đề an ninh môi trường

 •   24/01/2018 03:04:53 PM
 •   Đã xem: 1724
1. Mục tiêu: Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp bảo đảm an ninh môi trường tại các quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đảm bảo an ninh môi trường cho Việt Nam 2. Nội dung: - Kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc

 •   24/01/2018 03:02:13 PM
 •   Đã xem: 1688
1. Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng mô hình kinh tế cộng đồng hướng đến nền kinh tế xanh

 •   24/01/2018 03:01:08 PM
 •   Đã xem: 1705
1. Mục tiêu: - Hệ thống hóa kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình kinh tế cộng đồng hướng đến nền kinh tế xanh của các quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 2. Nội dung - Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh, dự toán nhiệm vụ. - Cơ sở lý thuyết về kinh tế xanh và mô...

Nghiên cứu Hiến chương tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource Chatter -NRC) và khả năng áp dụng cho Việt Nam

 •   24/01/2018 02:59:49 PM
 •   Đã xem: 1627
1. Mục tiêu: Xác định rõ các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên thiên nhiên về những vấn đề cơ bản trong quản trị tài nguyên khoáng sản. Đề xuất một số khuyến nghị về công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên thiên nhiên. 2. Nội dung Nghiên cứu...

Nghiên cứu, đề xuất định hướng đổi mới công tác quy hoạch sử dụng đất theo hướng phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

 •   24/01/2018 02:57:20 PM
 •   Đã xem: 1652
1. Mục tiêu Nghiên cứu sẽ bổ sung công cụ tính toán về chi phí, lợi ích trong xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất, góp phần hoàn thiện phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất theo hướng phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. 2. Nội dung Trong khuôn khổ của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu...

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cam kết “Hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu-SDG 13” của Việt Nam

 •   24/01/2018 02:55:18 PM
 •   Đã xem: 1674
1. Mục tiêu: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện cam kết hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu – SDG 13 của Việt Nam 2. Nội dung - Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện SDG 13 và các tài liệu khác có liên quan - Rà soát các...

Xây dựng chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường Việt Nam

 •   15/03/2016 09:50:18 PM
 •   Đã xem: 2305
  1.Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, xác lập mục tiêu và đề xuất khung chính sách phát triển ngành kinh tế môi trường giai đoạn 2011-2020 bao gồm định hướng phát triển, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và phát huy vai trò hỗ trợ của Nhà nước để phát triển ngành kinh tế môi trường ở...

Nghiên cứu, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết

 •   15/03/2016 09:43:36 PM
 •   Đã xem: 2113
  1.Mục tiêu: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, xây dựng các quy định về tái chế chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn chi tiết. 2.Nội dung nghiên cứu: • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế liên quan tới tái chế chất thải rắn và quản lý tái chế chất thải...

Điều tra, đánh giá, xây dựng định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững

 •   15/03/2016 09:38:51 PM
 •   Đã xem: 2106
  1.Mục tiêu: Đánh giá đúng nhu cầu thực tiễn và xác lập cơ sở lý luận cho việc đề xuất định hướng và lộ trình thực hiện phân vùng chức năng dựa trên đặc tính sinh thái, tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu làm cơ sở để lập quy hoạch phát triển bền vững ở Việt Nam. 2.Nội dung...

Xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 •   15/03/2016 09:34:59 PM
 •   Đã xem: 2344
1.Mục tiêu: Để định hướng công tác tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, phục vụ thiết thực  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Mục tiêu của Chiến...

Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức - sử dụng cán bộ về điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển.

 •   15/03/2016 09:30:49 PM
 •   Đã xem: 2096
1.Mục tiêu: -  Đề xuất khung và lộ trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách về tổ chức bộ máy, đào tạo, phát triển và sử dụng cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo. 2. Nội dung nghiên cứu của dự án: -  Điều tra, đánh giá...

Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường

 •   13/03/2016 04:36:29 AM
 •   Đã xem: 2234
  1. Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường, hình thành ngành kinh tế xanh, tạo động lực mới cho nền kinh tế, cung cấp thêm việc làm cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được dự...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây