Kết quả báo cáo “Khuyến nghị chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 để thực hiện quyền bề mặt được quy định trong Nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Dân sự 2015”

Kết quả báo cáo “Khuyến nghị chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 để thực hiện quyền bề mặt được quy định trong Nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Dân sự 2015”

 •   16/02/2023 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 692
Theo báo cáo của Chính phủ, sau 7 năm thi hành, Luật Đất đai 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Cụ thể, tài nguyên đất đai chưa thực sự được sử dụng bền vững, hiệu quả; việc thu hồi giá trị gia tăng từ đất chưa tương ứng với việc Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng; nhiều trường hợp sử dụng đất lãng...
Hội thảo khởi động xây dựng văn kiện dự án “Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững trong một số lĩnh vực”

Hội thảo khởi động xây dựng văn kiện dự án “Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững trong một số lĩnh vực”

 •   11/10/2022 06:52:00 PM
 •   Đã xem: 496
Ngày 11/10/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo khởi động xây dựng văn kiện dự án “Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững trong một số lĩnh vực”. PGS.TS....
Lễ công bố Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi ni-lông

Lễ công bố Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi ni-lông

 •   14/01/2022 05:04:17 PM
 •   Đã xem: 944
Ngày 14/01/2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi ni-lông.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2020 phục vụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

 •   02/12/2021 11:53:00 AM
 •   Đã xem: 510
Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2019; Cập nhật thông tin về Hội nghị lần thứ 24 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24).

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

 •   02/12/2021 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 515
Cung cấp những phát hiện các vấn đề hạn chế, bất cập của chiến lược, chính sách đến năm 2017 trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất xây dựng và áp dụng chỉ số đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

 •   02/12/2021 11:24:17 AM
 •   Đã xem: 524
Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK; Đề xuất khung bộ chỉ số đánh giá hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện Việt Nam làm công cụ đánh giá, giám sát tiến trình thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK phục vụ công tác...

Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường phục vụ công tác nghiên cứu của Viện

 •   02/12/2021 10:55:26 AM
 •   Đã xem: 505
Thu thập, cập nhật, tổng hợp và quản lý cơ sở dữ liệu về chính sách tài nguyên và môi trường, cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động nghiên cứu chính sách quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường...; các vấn đề quản lý liên ngành, công cụ quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và...

Khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

 •   15/01/2020 09:37:34 AM
 •   Đã xem: 4391
Từ thập niên 1970 đến nay, các nước trên thế giới sử dụng mô hình CGE như một công cụ hữu hiệu nhằm dự báo những thay đổi của nền kinh tế. Mô hình AIM/CGE được phát triển trên lý thuyết mô hình CGE nhằm phân tích các tác động của chính sách giảm phát thải khí nhà kính và đã được ứng dụng thành công...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ

 •   25/01/2018 04:05:41 AM
 •   Đã xem: 2474
1. Mục tiêu: Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo chức năng của Viện và theo yêu cầu của Bộ nhằm hỗ trợ, phục vụ cho toàn bộ các hoạt động của Viện. 2. Nội dung: - Xây dựng chương trình, lịch công tác của Lãnh đạo Viện và thông báo trên email cơ quan; - Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình hoạt...

Kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp bảo đảm vấn đề an ninh môi trường

 •   25/01/2018 04:04:53 AM
 •   Đã xem: 2496
1. Mục tiêu: Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp bảo đảm an ninh môi trường tại các quốc gia phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đảm bảo an ninh môi trường cho Việt Nam 2. Nội dung: - Kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc

 •   25/01/2018 04:02:13 AM
 •   Đã xem: 2465
1. Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong bối cảnh thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Chiến lược Bảo vệ môi...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng mô hình kinh tế cộng đồng hướng đến nền kinh tế xanh

 •   25/01/2018 04:01:08 AM
 •   Đã xem: 2407
1. Mục tiêu: - Hệ thống hóa kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình kinh tế cộng đồng hướng đến nền kinh tế xanh của các quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 2. Nội dung - Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh, dự toán nhiệm vụ. - Cơ sở lý thuyết về kinh tế xanh và mô...

Nghiên cứu Hiến chương tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource Chatter -NRC) và khả năng áp dụng cho Việt Nam

 •   25/01/2018 03:59:49 AM
 •   Đã xem: 2262
1. Mục tiêu: Xác định rõ các nguyên tắc trong Hiến chương tài nguyên thiên nhiên về những vấn đề cơ bản trong quản trị tài nguyên khoáng sản. Đề xuất một số khuyến nghị về công tác quản trị khoáng sản ở Việt Nam theo các nguyên tắc của Hiến chương tài nguyên thiên nhiên. 2. Nội dung Nghiên cứu...

Nghiên cứu, đề xuất định hướng đổi mới công tác quy hoạch sử dụng đất theo hướng phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

 •   25/01/2018 03:57:20 AM
 •   Đã xem: 2249
1. Mục tiêu Nghiên cứu sẽ bổ sung công cụ tính toán về chi phí, lợi ích trong xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất, góp phần hoàn thiện phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất theo hướng phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. 2. Nội dung Trong khuôn khổ của nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây