Điều tra, khảo sát xây dựng đề án phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường

Chủ nhật - 13/03/2016 04:36
  1. Mục tiêu Mục tiêu tổng quát: Góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường, hình thành ngành kinh tế xanh, tạo động lực mới cho nền kinh tế, cung cấp thêm việc làm cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được dự thảo Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025.   2.Nội dung: - Tổng hợp lý luận, kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường. - Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam. - Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam. - Đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức về thúc đẩy phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam. - Xây dựng dự thảo Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025.   3.Sản phẩm - Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường. - Báo cáo điều tra, đánh giá nhu cầu và năng lực cung ứng các sản phẩm thân thiện môi trường; thực trạng cơ chế, chính sách và hệ thống tổ chức về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam. - Báo cáo đánh giá tiềm năng, lợi thế và cơ hội, thách thức về thúc đẩy phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam. - Dự thảo Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025.   4.Kết quả nghiệm thu: - Đang thực hiện   5. Thời gian thực hiện: 2014 – 2016

 

1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát:

Góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường, hình thành ngành kinh tế xanh, tạo động lực mới cho nền kinh tế, cung cấp thêm việc làm cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng được dự thảo Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025.

 

2.Nội dung:

- Tổng hợp lý luận, kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường.

- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu và năng lực sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam.

- Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam.

- Đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức về thúc đẩy phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam.

- Xây dựng dự thảo Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025.

 

3.Sản phẩm

- Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường.

- Báo cáo điều tra, đánh giá nhu cầu và năng lực cung ứng các sản phẩm thân thiện môi trường; thực trạng cơ chế, chính sách và hệ thống tổ chức về phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá tiềm năng, lợi thế và cơ hội, thách thức về thúc đẩy phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam.

- Dự thảo Đề án Phát triển thị trường các sản phẩm thân thiện môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025.

 

4.Kết quả nghiệm thu:

- Đang thực hiện

 

5. Thời gian thực hiện: 2014 – 2016

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây