Dự án áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam

Thứ ba - 24/11/2009 10:07
1.    Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trưởng ở Việt Nam, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững đất nước. - Mục tiêu cụ thể: Hướng dẫn các nhà quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện kiểm toán chất thải và dự thảo chính sách khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường trình Thủ tướng Chính phủ. 2. Nội dung chủ yếu - Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán chất thải và điều tra, khảo sát thực tiễn áp dụng ở nước ta;- Áp dụng thí điểm và xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam;- Đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ở Việt Nam. 3. Sản phẩm - Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải cho 10 ngành sản xuất công nghiệp cụ thể và ngành công nghiệp Việt Nam.- Quyết định về việc khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ở Việt Nam trình Thủ tưởng Chính phủ. 4. Thời gian thực hiện: Trong các năm 2009-2011.   5. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

1.    Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát:

Khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trưởng ở Việt Nam, góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững đất nước.

- Mục tiêu cụ thể:

Hướng dẫn các nhà quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện kiểm toán chất thải và dự thảo chính sách khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường trình Thủ tướng Chính phủ.


2. Nội dung chủ yếu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán chất thải và điều tra, khảo sát thực tiễn áp dụng ở nước ta;
- Áp dụng thí điểm và xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam;
- Đề xuất chính sách khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ở Việt Nam.


3. Sản phẩm

- Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải cho 10 ngành sản xuất công nghiệp cụ thể và ngành công nghiệp Việt Nam.
- Quyết định về việc khuyến khích áp dụng kiểm toán chất thải trong quản lý môi trường ở Việt Nam trình Thủ tưởng Chính phủ.


4. Thời gian thực hiện:

Trong các năm 2009-2011.

 

5. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây